دلسا آخرین پستهای وبلاگها

همیشه دوستت خواهم جستجو شده

همیشه دوستت خواهم جستجو شده مابین کلیه وب سایتها و وبلاگها به همراه لینک دسترسی به منبع آن.دوستت خواهم داشت...

درخواست حذف اطلاعات

دوستت خواهم داشتبه همین واژه ی تبدارقسمدوستت خواهم داشت به همین قلب گرفتار قسم دوستت خواهم داشت به تو ولحظه ی دیدار قسم دوستت خواهم داشت به عیار تو به معیار قسم دوستت خواهمداشت به گُلِ سایه ی دیوار قسم دوستت خواهم داشت به همینلحظه ی اقرار قسم دوستت خواهم داشت به تو آری ، به تو بسیار قسم دوستت خواهم داشت


دوستت داشتم دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت داشتم دوستت دارم دوستت خواهم داشت ازآن دوستت دارم هایی که کسی نمیداند کسی نمیتواند کسی بلد نیست


دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارمو فرقی نمی کند سهمِ چه کسی هستی در هر حال صورت مسئله پاک نمی شود من همیشه دوستت خواهم داشت امین درستی


دوستم داشته باش

درخواست حذف اطلاعات

دوستم داشته باش ، بادها دلتنگ انددستها بیهوده ، چشمها بیرنگ انددوستم داشته باش ، شهرها می لرزندبرگها می سوزند ، یادها می گندند باز شو تا پرواز ، سبز باش از آوازآشتی کن با رنگ ، عشق بازی با سازدوستم داشته باش ، عطرها در راهنددوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند دوستت خواهم داشت ، بیشتر از بارانگرمتر از لبخند ، داغ چون تابستاندوستت خواهم د...


دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

به خدا دوستت دارم ای عزیزتر از جان! ای کاش لااقل یک فرصت، فقط یک فرصت به من می دادی. شانه های سرد تو، مرا دل سرد می کند از زندگی... ولی دوستت دارم هزاربار، در هر شب و روز فریاد خواهم زد که دوستت دارم ای بی معرفت افسوس که این روز ها، حتی دیدارهای کوتاه مدت هم از من دریغ شده. حتی در تلگرام! دوستت دارماین تمام حرف من است٬


دخترم selena

درخواست حذف اطلاعات

آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت کردنی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنو...


دوستت دارم...

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم، نه واسه اینکه تنهامدوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام دوستت دارم، نه واسه اینکه بی قرارم دوستت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیکنی خارم دوستت دارم، نه واسه اینکه دربه درمدوستت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم دوستت دارم، نه واسه اینکه دل تنگم دوستت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یکرنگم دوستت دارم، نه واسه اینک...


ای مردِ در باران نیامد! دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

بی هر چه باید یا نباید ، دوستت دارم بی مرز، بی اندازه، بی حد، دوستت دارم دیوانه ها هم عالمی دارند با عشقت آن سان که یک دیوانه باید، دوستت دارم دنیای من اندازه یِ یک حوض نقاشی است تا ماه بر ماهی بتابد، دوستت دارم باران گرفت اما نیامد مرد در باران ای مردِ در باران نیامد! دوستت دارم ده بار با انگشت هایم گریه ات کردیم صد تا، شمرده ایم، از ...


ای مردِ در باران نیامد! دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

بی هر چه باید یا نباید ، دوستت دارم بی مرز، بی اندازه، بی حد، دوستت دارم دیوانه ها هم عالمی دارند با عشقت آن سان که یک دیوانه باید، دوستت دارم دنیای من اندازه یِ یک حوض نقاشی است تا ماه بر ماهی بتابد، دوستت دارم باران گرفت اما نیامد مرد در باران ای مردِ در باران نیامد! دوستت دارم ده بار با انگشت هایم گریه ات کردیم صد تا، شمرده ایم، از ...


تو

درخواست حذف اطلاعات

اکثرا به تو فکر می کنم ، غروبی آرام ، بادی ملایم ، کافه ای دنج ، من که هنوز جوانم ، و صدای آرام و قشنگ تو ... کاش می دانستم ، چطور باید صدایم را به تو برسانم ، که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت دارم .. که دوستت ...


ببخشید که دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

ببخشید که ناگهان پیدایم شدببخشید که حس خوبى به تـــو دارم ؛ببخشید که بد بودم ، کم بودم ، یا دیر رسیدم ؛که انتظار زیادى از تو دارم ؛ببخشید که حتىهر چند لحظه اى کوتاهنتوانستم بگویم دوستت دارم ؛ببخش و در یک قدمىِ دوست داشتن این پا و آن پا نکن ؛دیگر نمى خواهم فعل هایم ماضى شوند ؛نمى خواهم "دوستت دارم" ، "دوستت داشتم" شود ؛در هر حال اما ،بب...


درکم کن و صبوری کن ، صبوری...

درخواست حذف اطلاعات

واقعا دوستت دارم گرچه شاید گاهی چنین به نظر نرسد گاه شاید به نظر رسد که عاشق تو نیستم گاه شاید به نظر رسد که حتی دوستت هم ندارم ولی درست در همین زمانهاست که باید بیش از همیشه مرا درک کنی چون در همین زمان هاست که بیش از همیشه عاشق تو هستم ولی احساساتم جریحه دار شده است با این که نمی خواهم می بینم که نسبت به تو سرد و بی تفاوتم درست در همی...


بی آن که بدانی

درخواست حذف اطلاعات

بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آن که بر لب آرم در دل خواهم گفت بی هیچ سخنی گوش خواهم داد بی هیچ اندوهی در آغوشت خواهم گریست بی آن که حس کنی در تو آب خواهم شد بی هیچ گرمایی کنار آشیانه تو آشیانه می کنم و فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم می پرسند : به خاطر چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم


فراموش بی فراموش...

درخواست حذف اطلاعات

من هنوزم عاشقتم نمیتونم باورکنم که دوستم نداری برام مهم نیست حس توچیه ولی من صادقانه وعاشقانه دوستت دارم ودوستت خواهم داشت من نمیذارم توجزمن مال کس دیگه ای باشی من وتوفقط مال همیم من تلاش میکنم وبازم باهات حرف میزنم وبازم اقرارمیکنم که دوستت دارم من نمیتونم فراموشت کنم فقط مرگ باعث میشه که ازذهنم بری پس اینوبدون برای بدست آوردنت ...


به ارتفاع ابدیـــت دوستت خواهم داشت نسرینیم...

درخواست حذف اطلاعات

به ارتفاع ابدیـــت دوستت خواهم داشتچراغی در دستچراغی در دلــــــــــــمزنگار روحم را صیقل می زنمآئینه ای برابر آئینه ات می گذارمتا از تــــــوابدیتی بسازمتـــــــو رادوســــت خواهم داشتتـــــــــــاوان آن هر چه باشد ، باشـــــــــد ...


دوستت خواهم داشت

درخواست حذف اطلاعات

دوستت خواهم داشت... تو را با تمام وجود دوست خواهم داشت حتی اگر بند بند وجودم را به آتش بکشند حتی اگر به جرم عشق تو و به گناه چشمانت ذره ذره دلم را بسوزانند دوستت خواهم داشت حتی اگر نخواهی ام حتی اگر بیازاری ام بیمارم بداری و خوارم کنی دوستت خواهم داشت زیرا که راه دیگری برای زیستن ندارم تا نام تو بر لبانم نباشد دل شوق تپیدن ندارد و تا ام...


عزیزتر از جانم

درخواست حذف اطلاعات

بی آن که در جستجوی قافیه باشم و بی آن که حتی در جستجوی واژه ها باشم در این شب ها که گویند عزیزترین شب های خداست می خواهم از تو بگویم از تو که عاشقانه دوستت دارم و می دانم که دوستم داری با ساده ترین کلمات همراه با همین اشکی که دارد می غلتد و فرو می افتد می خواهم بگویم دوستت دارم امشب نه می خواهم برایت از آسمان خورشید بیاورم نه می خواهم س...


انتظار

درخواست حذف اطلاعات

انتظار غروب ِجمعه در این رهگذر چه می خواهم ؟ به غیر ِآمدنت از سفر چه می خواهم ؟ برات نامه نوشتم سلام ودیگر هیچ به جز سلامتی ِتو دگر چه می خواهم ؟ برای دادن ِحاجت می آیی و خوب است ولی از آمدنت خوبتر چه می خواهم ؟ گمان نکن که سکوتم تو را نخواستن است ببین گرفته زبانم اگر چه می خواهم که دوستت دارم را برات گریه کنم زبان که نیست بجز چشم ِتر چه...


دوستت خواهم داشت...

درخواست حذف اطلاعات

نمی گویم دوستم داشته باش دوست داشتن کاری جواد و قدیمی ست نمی گویم عاشقم باش عاشقی فحشی رکیک است برای من...کافی ست مهربان تر باشی آنوقت عاشقت می مانم و جور قدیمی و جوادی دوستت خواهم داشت ؟؟؟


دوستت خواهم داشت...

درخواست حذف اطلاعات

نمی گویم دوستم داشته باش دوست داشتن کاری جواد و قدیمی ست نمی گویم عاشقم باش عاشقی فحشی رکیک است برای من...کافی ست مهربان تر باشی آنوقت عاشقت می مانم و جور قدیمی و جوادی دوستت خواهم داشت ؟؟؟


دوستت خواهم داشت...

درخواست حذف اطلاعات

نمی گویم دوستم داشته باش دوست داشتن کاری جواد و قدیمی ست نمی گویم عاشقم باش عاشقی فحشی رکیک است برای من...کافی ست مهربان تر باشی آنوقت عاشقت می مانم و جور قدیمی و جوادی دوستت خواهم داشت ؟؟؟


دوستت خواهم داشت...

درخواست حذف اطلاعات

نمی گویم دوستم داشته باش دوست داشتن کاری جواد و قدیمی ست نمی گویم عاشقم باش عاشقی فحشی رکیک است برای من...کافی ست مهربان تر باشی آنوقت عاشقت می مانم و جور قدیمی و جوادی دوستت خواهم داشت ؟؟؟


دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

دوستت خواهم داشتبه همین واژه ی تبدار قسمدوستت خواهم داشتبه همین قلب گرفتار قسمدوستت خواهم داشتبه تو و لحظه ی دیدار قسمدوستت خواهم داشتبه همین لحظه ی اقرار قسمدوستت خواهم داشتبه تو آری ، به تو بسیار قسمدوستت خواهم داشت


i love u mr...

درخواست حذف اطلاعات

دوستت دارم چون من رو لوس می کنی . . . دوستت دارم چون همه ی نامه های عاشقانه ی قدیمی رو نگه داشتی . . . دوستت دارم چون غرورم رو جریحه دار نمی کنی . . . دوستت دارم چون بعضی وقت ها کارهایی رو میکنی که من دوست دارم . . . دوستت دارم چون نمی تونی ازم چشم برداری . . . دوستت دارم چون دلم رو نمی شکنی . . . دوستت دارم چون داری می جنگی تا به دستم بیاری . . . دوستت...


دوست دارم زیبای من

درخواست حذف اطلاعات

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیزاعتقاد دارم یکی خدا ودیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو ودیگری برای با تو موندن تا همیشه دوستت دارم این بار شعرهایم را عاشقانه تر از همیشه بخوان زیرا برای توست و با صدای بلند بخوان و بدان شعرهایم، زندگی ام و ه...


دلنوشته

درخواست حذف اطلاعات

تنها یک دقیقه طول کشید تا با تو دوست شدم . تنها یک ماه طول کشید تا به تو فهماندم و ثابت کردم که دوستت دارم بیش از هر کسی ؛ ولی یک عمر طول می کشد تا فراموشت کنم. می خواهم عمق این معنا را بفهمی و خواهش می کنم خودت را به نفهمی نزنی. می خواهم حرفهای کودکانه و بی ریای دلم را مرور کنی و در آن حقایقی بزرگ را دریابی. نیمه شب است و همه حتی ماهیهادر ...


دلنوشته

درخواست حذف اطلاعات

تنها یک دقیقه طول کشید تا با تو دوست شدم . تنها یک ماه طول کشید تا به تو فهماندم و ثابت کردم که دوستت دارم بیش از هر کسی ؛ ولی یک عمر طول می کشد تا فراموشت کنم. می خواهم عمق این معنا را بفهمی و خواهش می کنم خودت را به نفهمی نزنی. می خواهم حرفهای کودکانه و بی ریای دلم را مرور کنی و در آن حقایقی بزرگ را دریابی. نیمه شب است و همه حتی ماهیهادر ...


از دوستت دارم

درخواست حذف اطلاعات

از تو سخن به آرامی از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن از تو به آزادی وقتی سخن از تو می گویم از عاشق از عارفانه می گویم از دوستت دارم از خواهم داشت از فکر عبور در به تنهایی من با تمنای تو خواهم ماند. من با سخن از تو خواهم خواند ما خاطره از شبانه می گیریم ما خاطره از گریختن در یاد شاعر: یدالله رویایی بخشی از شعر «از دوستت دارم» از مجموعه "گزی...


به شب میماند...

درخواست حذف اطلاعات

من اگر روزی از بند زمین رها شومپیش خدا خواهم رفتو از رنج هایی که به من داده ای خواهم گفتو نیز خواهم گفت همچنان دوستت دارممیترسم آنگاه که مرا سفت بغل میگیردآنگاه که دستانم را از شدت همدردی میفشاردگلایه ام از تو را به خودش بگیرد!..سکوت ...


اولین بار

درخواست حذف اطلاعات

اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است تب می کنم عرق می کنم میلرزم جان می دهم هزار بار می میرم وزنده می شم پیش چشمهای تو تا بگویم دوستت دارم اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است اما آخرین بار آن از همیشه سخت تر است و امروز می خواهم برای آخرین بار بگویم دوستت دارم و بعد راهم را بگیرم و بروم چون تازه فهمیدم تو هرگ...