دلسا آخرین پستهای وبلاگها

عیدی ۹۷ کارکنان مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان معلوم شد جستجو شده

عیدی ۹۷ کارکنان مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان معلوم شد جستجو شده مابین کلیه وب سایتها و وبلاگها به همراه لینک دسترسی به منبع آن.عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان معلوم شد

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) در سال 1397 معلوم شد

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مبلغ عیدی کارکنان را معلوم کردند

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


کارمندان و کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟+ج

درخواست حذف اطلاعات

عیدی کارمندان و کارگرانعیدی کارمندان و کارگران , هرچند که در قانون مصوب مجلس زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران مشخص نشده اما طبق عرف، این مبلغ همراه با حقوق بهمن ماه و یا در هفته های پایانی سال به حساب آنها واریز می شود.بر طبق قانون مصوب مجلس شورای ی کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری برای هر 12 ماه کارکرد معادل 60 روز آ ین مزد ر...


تبعیض سالانه بین عیدی کارمندان ت و کارکنان بخش خصوصی

درخواست حذف اطلاعات

ت میزان عیدی پایان سال 1395 کارکنانش را مبلغ 770 هزار و 500 تومان تعیین کرده است ولی کارفرمایان بخش های غیر تی موظف اند به هر کارمند خود یک میلیون و 624 هزار و 332 تومان پرداخت کنند. حال سؤال این است که چه فرقی وجود دارد بین کارمندان بخش های تی و غیر تی؟ مگر هزینه های عید برای دو گروه متفاوت است؟


عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


امروز با فاتح...عید فطر

درخواست حذف اطلاعات

عید فطر ........عید آمد و عید آمد و خُرّم چه جهان شد ........این عید چه نیک آمد و بعد از رمضان شد ....فطرست و چه شادان همه جا پهنه ی گیتی به به عجب عیدی که چه خوش پیر و جوان شد .........هر جای بُوَد جشن و چراغان به مساجد ................از اول صبحی که نوایی ز اذان شد ....................تکبیر بگویند خلایق همه خندان .................در راه نمازند و نگَر نیک جهان شد .................ب...


امروز با فاتح...عید فطر

درخواست حذف اطلاعات

عید فطر ........عید آمد و عید آمد و خُرّم چه جهان شد ........این عید چه نیک آمد و بعد از رمضان شد ....فطرست و چه شادان همه جا پهنه ی گیتی به به عجب عیدی که چه خوش پیر و جوان شد .........هر جای بُوَد جشن و چراغان به مساجد ................از اول صبحی که نوایی ز اذان شد ....................تکبیر بگویند خلایق همه خندان .................در راه نمازند و نگَر نیک جهان شد .................ب...


مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش‌بینی‌های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش‌بینی‌های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه‌های ملی و استانی مکلف شدند تا در...


مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


مبلغ پاداش پایان سال کارکنان (عیدی) در سال 1397

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


تکلیف عیدی کارگران و کارمندان روشن شد + ج عیدی کارگران و کارمندان در 6 سال اخیر

درخواست حذف اطلاعات

طبق بررسی های صورت گرفته حداقل مبلغ عیدی کارگران نیز یک میلیون و 624 هزار تومان و حداکثر این مبلغ 2 میلیون و 436 هزار تومان است.


آیا عیدی ۹۷ کارکنان افزایش خواهد داشت؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی ۹۷ کارکنان – مبلغ عیدی سال ۹۷ کارمندان چقدر است؟ براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی ۹۷ کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. تسنیم گزارش داد: براساس پیش بینی های اولیه دولت در بودجه ۱۳۹۷ مبلغ عیدی کارمندان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود. در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ دستگاه های ملی و استانی مکلف شدند تا در تعیی...


جزئیات جدیدترین تصمیم ت برای عیدی کارمندان

درخواست حذف اطلاعات

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان ت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین شده است.


میزان عیدی کارمندان ابلاغ شد

درخواست حذف اطلاعات

معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات ت درمورد میزان پاداش پایان سال 1395 (عیدی) کارکنان ت به مبلغ 770 هزار و 500 تومان را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.


توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت عیدی کارکنان ت

درخواست حذف اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد که کارمندان ت مبلغ عیدی تعیین شده را همراه با حقوق بهمن ماه دریافت کرده اند.


عیدی سال 93 کارمندان چقدر است؟

درخواست حذف اطلاعات

عیدی سال ۹۳ کارمندان چقدر است ؟در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۳ کل کشور خطاب به دستگاه های اجرایی آمده است: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۳ معادل سال ۹۲ منظور نمایید. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال ۹۲ کارمندان ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. کارگران میلیونی عیدی می گیرندحداق...


عیدی کارگران و کارمندان در سال 96

درخواست حذف اطلاعات

پایان هر سال عیدی کارگران و کارمندان تبدیل به بحثی روزانه و داغ می شود و همه به دنبال پاسخ این سئوال هستند که بالا ه میزان عیدی امسال چقدر است و کی پرداخت می شود؟ نگاهی به گذشته نشان می دهد که روند ی انی در این پرداخت عیدی کارگران و کارمندان وجود نداشته است.


جزئیات جدیدترین تصمیم ت برای عیدی کارمندان/میزان پاداش آ سال

درخواست حذف اطلاعات

معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان ت را اعلام کرد؛ بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧٠ هزار و ٥٠٠ تومان تعیین شده است.


عیدی کارکنان ت اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

هیئت ت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رئیس جمهور، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان ت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.


جزییات جدید عیدی کارمدان دولت معلوم شد

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش سایت خبری سیوان نیوز هیئت دولت پیش از این میزان عیدی کارکنان دولت را ۷۷۰هزار تومان اعلام کرده بود، اما در تازه ترین مصوبه هیئت وزیران جزئیات عیدی سال جاری به تصویب رسیده است. بر این اساس در بهمن ماه سال جاری به تمام کارکنانی که به صورت تمام وقت در سال ۹۵ مشغول به خدمت بوده اند، مبلغ ۷۷۰۵۰۰تومان به عنوان عیدی تعلق خواهد گرفت...


عیدی دولت ایران به کارمندان و بازنشستگان ۶۰۳هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد

درخواست حذف اطلاعات

دولت ایران اعلام کرده است که عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت به مناسبت نوروز ۱۳۹۴ مبلغ ۶۰۳هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران امروز ۱۵ بهمن (چهارم فوریه) گفته است این مبلغ در پایان بهمن ماه به کارمندان و بازنشستگان دولت پرداخت خواهد شد.


عیدی کارکنان ت: 770 هزار تومان

درخواست حذف اطلاعات

هیئت ت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رئیس جمهور، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان ت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.


میزان عیدی کارکنان ت ابلاغ شد

درخواست حذف اطلاعات

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه ت در خصوص ، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان ت به مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان را ابلاغ کرد.


عیدی کارمندان ت و بازنشستگان 770 هزار و 500 تومان تعیین شد/ پرداخت عیدی ها در به

درخواست حذف اطلاعات

مصوبه هیات ت برای پرداخت عیدی کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به مبلغ 770 هزار و 500 تومان برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.


عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

درخواست حذف اطلاعات

عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد به گزارش پارسینه، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد.براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفت وگو با فارس از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد.همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعی...


عیدی کارکنان ت: 770 هزار تومان

درخواست حذف اطلاعات

هیات ت میزان پاداش پایان سال 1395 (عیدی) کارکنان ت را مبلغ 770 هزار و 500 تومان تعیین کرد.


کارمندان و کارگران امسال چقدر عیدی می گیرند؟+ج

درخواست حذف اطلاعات

هرچند که در قانون مصوب مجلس زمان پرداخت عیدی کارمندان و کارگران مشخص نشده اما طبق عرف، این مبلغ همراه با حقوق بهمن ماه و یا در هفته های پایانی سال به حساب آنها واریز می شود. بر طبق قانون مصوب مجلس شورای  ی  کارگران مشمول قانون کار و نیروی کارگری برای هر 12 ماه کارکرد معادل 60 روز آ ین مزد را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می کنند و کارفرم...