دلسا آخرین پستهای وبلاگها

عنوان ندارد جستجو شده

عنوان ندارد جستجو شده مابین کلیه وب سایتها و وبلاگها به همراه لینک دسترسی به منبع آن.به .......... بیاموز

درخواست حذف اطلاعات

به چشمانت بیاموز که هر کس ارزش دیدن ندارد به دستانت بیاموز که هر گل ارزش چیدن نداردبه انگشتت بیاموز که هر مو ارزش نازش نداردبه افکارت بیاموز که هر کس ارزش نقشی نداردبه شبهایت بیاموز که هر کس شور شیدایی نداردبه پاهایت بیاموز که هر جا ارزش رفتن نداردبه لبهایت بیاموز که هر نام ارزش گفتن نداردبه خودکارت بیاموز که هر اسم ارزش کاغذ ندار...


به پای دل برو

درخواست حذف اطلاعات

به کوی آل محمد کسی که بار ندارد خزان زندگیش مژده ی بهار ندارد دلت هوای امام غریب کرده و دوری به پای دل برو ای زائر این که کار ندارد پیاده می روی اما سوار نفس نباشی چنین پیاده روی هرگز افتخار ندارد پیاده شو ز خر نفس و پای خویش رها کن ز بند هرچه که رنگی ز عشق یار ندارد عمل اگر چه فراوان بدون نیت خالص به بارگاه خدا هیچ اعتبار ندارد تمام هس...


نینوا

درخواست حذف اطلاعات

آواز بینوایان، ساز و نوا ندارد صد بار توبه کردن، دیگر ریا ندارد در کوچه ها مبینید، آواز مردمان را این ده پر از صفیر است، اما صفا ندارد سوی چراغ مسجد از شمع می درخشد گویی که این سرا هم، رنگ خدا ندارد ای دخت نازک ابروی، خنجر به سینه ها زن در چنگ تو اسیری، چون و چرا ندارد چندت کنم حکایت، زین قصه ی خیالی؟ این طبل پاره پاره، دیگر صدا ندارد ...


میلاد عشقمونه

درخواست حذف اطلاعات

دلبرا در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد، نگهم خواب ندارد ، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد، همه گویند به انگشت اشاره ،مگر این عاشق دلسوخته ارباب ندارد؟ تو کجایی گل نرگس ؟زفراقت دل من تاب ندارد میلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد عشقمون مباررررررررررررررررررک


بی تو

درخواست حذف اطلاعات

بیتو مهتاب قصد تابیدن ندارد بیتو چشمانم قصد خوابیدن ندارد بیتو آسمان نمیخواهد ببارد بیتو دنیای عاشقی معنی ندارد بیتو دستانم دگر یاور ندارد بیتو قلبم دنیا را باور ندارد بیتو این شبهای من آرامش ندارد بیتو هیچ مشکلی ارزش سازش ندارد


حافظ

درخواست حذف اطلاعات

جان بی جمال جانان میل جهان نداردهر کس که این ندارد حقا که آن نداردبا هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدمیا من خبر ندارم یا او نشان نداردهر شبنمی در این ره صد بحر آتشین استدردا که این معما شرح و بیان نداردسرمنزل فراغت نتوان ز دست دادنای ساروان فروکش کاین ره کران نداردچنگ خمیده قامت می خواندت به عشرتبشنو که پند پیران هیچت زیان نداردای دل ط...


اشک هایی که بی اختیار چکید ...

درخواست حذف اطلاعات

(28) اى پشتیبان کسى که پشتیبان ندارد اى پشتوانه آن کس که پشتوانه ندارد اى ذخیره آن کس که ذخیره ندارد اى پناه آن کس که پناهى ندارد اى فریادرس آنکس که فریادرس ندارد اى افتخار آن کس که مایه افتخارى ندارد اى عزت آنکس که عزتى ندارد اى کمک آنکس که کمکى ندارد اى همدم آنکس که همدمى ندارد اى امان بخش آنکس که امانى ندارد ...


تنهایی...

درخواست حذف اطلاعات

دنبال من می گردی وحاصل ندارد این موج عاشق کار با ساحل ندارد باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد من خام بودم داغ دوری پخته ام کرد عمری که پایت سوختم قابل ندارد من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی ازبرف اگرآدم بسازی دل ندارد باشه ولم کن با خودم تنها بمانم دیوانه با ذیوانه ها مشکل ندارد شایدبه سرگردانی ام دنیا بخندد موجی ...


کوروش

درخواست حذف اطلاعات

هرگزنخواب کوروش،داراجهان ندارد،سارا زبان ندارد،رستم دراین هیاهو،گرزگران ندارد،روزوداع خورشید،زاینده رودخشکید،زیرا دل سپاهان،نقش جهان ندارد،برنام پارس دریا،نامی دگرنهادند،گویی که آرش ما،تیروکمان ندارد،دریای مازنی ها،برکام دیگران شد، دارا کجای کاری؟دزدان سرزمینت،بر بیستون نوشتند، اینجاخدا ندارد! هرگزنخواب‎ ‎کوروش,‎ای...


عنوان نمیخواهد...

درخواست حذف اطلاعات

این پست عنوان ندارد! عنوان نمیخواهد! این پست زندگی است، زندگی این روزهای من! ساده و دوست داشتنی! این پست عشق است! عشق قدیمی من! عشقی که قدیمی میشود، اما کهنه هرگز! این پست محبت است! محبت جاری در زندگی مشترکمان! که موج موج به ساحل عشقمان میرسد و هر روز بیشتر غرقمان میکند! غرق میشویم در دریای عشقمان. غرق، و بی نیاز از نجات غریق!!! این پست بر...


ز ستاره ای که دیدی و مطابقت ندارد

درخواست حذف اطلاعات

ز ستاره ای که دیدی و مطابقت ندارد تو بپرس حال ما را که مراقبت ندارد چو شهاب آسمانی که امان ز او بریدند می دود در پی راهی که مکاشفت ندارد همچو ماه نیم مانده آنچنان به خود خمیده که ز بار این زمانه لحظه ای رفعت ندارد و به آبی وجودش که به رنگ آسمان است یک کلام دوستانه ز کسی لغت ندارد با وجود این جدایی که به سر نوشت جانا حرف شکر بر زبانش، غیر...


ز ستاره ای که دیدی و مطابقت ندارد

درخواست حذف اطلاعات

ز ستاره ای که دیدی و مطابقت ندارد تو بپرس حال ما را که مراقبت ندارد چو شهاب آسمانی که امان ز او بریدند می دود در پی راهی که مکاشفت ندارد همچو ماه نیم مانده آنچنان به خود خمیده که ز بار این زمانه لحظه ای رفعت ندارد و به آبی وجودش که به رنگ آسمان است یک کلام دوستانه ز کسی لغت ندارد با وجود این جدایی که به سر نوشت جانا حرف شکر بر زبانش، غیر...


موج عاشق...

درخواست حذف اطلاعات

دنبال من میگردی و حاصل ندارد موجی که عاشق شد سر ساحل ندارد باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد من خام بودم، داغ دوری پخته ام کرد عمری که پایت سوختم ، قابل ندارد من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی : از برف اگر آدم بسازی دل ندارد جایی که حقِّ دل نداری میزبانی مهمان که جایی حقِّ آب و گِل ندارد باشد ولم کن با خودم تنها بمانم...


سلام بی‏ جواب!

درخواست حذف اطلاعات

درون سینه دل از تاب درد، تاب ندارد /که تاب بر سر آتش بلی کباب نداردکتاب عشق و فدکاری ست فاطمه‏ی من /ولی چه سود؟ که شیرازه این کتاب ندارد!ز ناله کردن هر روز و گریه کردن هر شب /خبر شدم که غم و درد او، حساب ندارداگر ز غربت من، کس سوال کرد بگوئید /درین دیار، سلام علی جواب ندارد!لب حسین، دگر بهر خنده باز نگردد /شکفته کی شود آن گل که آفتاب ندار...


دهه ی فاطمیه تسلیت باد ...

درخواست حذف اطلاعات

مدینه مرد ندارد ...مگر مدینه مرد ندارد ؟گفتن نداردکوچه شلوغ و جای یک سوزن نداردنامرد مردمحق علی و فاطمه خوردن نداردمادر به خود گفت:شاید کسی کاری به کار زن نداردمن از نبی امحتما کسی کاری به کار من نداردافتادن زندر پیش چشم دیگران دیدن نداردبرخیز مادرزینب پناهی غیر این دامن ندارد


دهه ی فاطمیه تسلیت باد ...

درخواست حذف اطلاعات

مدینه مرد ندارد ...مگر مدینه مرد ندارد ؟گفتن نداردکوچه شلوغ و جای یک سوزن نداردنامرد مردمحق علی و فاطمه خوردن نداردمادر به خود گفت:شاید کسی کاری به کار زن نداردمن از نبی امحتما کسی کاری به کار من نداردافتادن زندر پیش چشم دیگران دیدن نداردبرخیز مادرزینب پناهی غیر این دامن ندارد


لایه بردرای از پوست با این خوراکی

درخواست حذف اطلاعات

آبلیمو را به همراه روغنهای مفیدی چون زیتون به عنوان ماسک از بین برنده چربی پوست به کار ببرید. باشگاه خبرنگاران: آبلیمو تنها به عنوان یک آنتی اکسیدان مطرح است و اثر زیادی در رفع چین و چروک پوست ندارد، چین و چروک بحثی است که از 30 سالگی در افراد به وجود می آید و آبلیمو پروتئین لازم برای پوست را تامین نمیکند.همچنین در آبلیمو کراتین مورد ...


مهر آریایی_یلدا

درخواست حذف اطلاعات

****به پیشگاه مادران و پدران تاریخ ساز ایران زمین، که امشب را به نشانی از یادشان، گرامی می داریم*** دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد، ... دارا کجای کاری! دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد، ... سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صد آه و افسوس شیر ژیان ندارد، ... هرگز نخواب کوروش ای مهر آریا...


شمیم عطر تو را نو گل بهار ندارد

درخواست حذف اطلاعات

شمیم عطر تو را نو گل بهار ندارد به دل ربایی تو عاشقی نگار ندارد گرفته مرغ دلم آشیانه بر سر کویت سعادتی است که هر مرغ بال دار ندارد گل شکفته نرجس نشین دمی به کنارم مگر که غنچه گل مونسی چو خار ندارد آقای من، من از شمار گدایان بی نوای تو هستم مگر کریم گدایان بیشمار ندارد


عنوان پایان نامه

درخواست حذف اطلاعات

عنوان : چون عناوین پایان نامه ها / رساله ها در بانکهای اطلاعاتی ماشینی و دستی حفظ می شود لازم است ضمن رسا بودن ، مختصر باشد.یک پایان نامه/رساله بیش از یک عنوان نمی تواند داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه باید عیناًیکی باشد. یک عنوان خوب ، مختصر، مفید و جامع است و با کمترین تعداد کلمات ، محتوای پایان نامه/رساله...


درلحظه ی گودال پیراهن ندارد...

درخواست حذف اطلاعات

گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد نامرد مردم حق علی و فاطمه خوردن ندارد مادر به خود گفت شاید کسی کاری به کار زن ندارد من از نبی ام حتما کسی کاری به کار من ندارد افتادن زن درپیش چشم دیگران دیدن ندارد برخیز مادر زینب پناهی غیر این دامن ندارد وقتی حسینت درلحظه ی گودال پیراهن ندارد...


شاعر !

درخواست حذف اطلاعات

«آسمان دزد است کشتی حالِ بادش را ندارد او فقط از دزد دریایی نمادش را ندارد باز می پرسی که کشتی های من غرق است؟ آری مثل معتادی که خرج اعتیادش را ندارد باغ وحشی را تصور کن که می رقصد پلنگی تاب اشک ما و مرگ هم نژادش را ندارد بی قرارم مثل وقتی مادری با یک شماره می رود تا باجه ها اما سوادش را ندارد ... حکم جنگ آمد تصور کن که سربازی نشسته غیرتش...


بازرگانی تسمه چلسی فروشنده انواع تسمه های کولری

درخواست حذف اطلاعات

بازرگانی تسمه چلسی فروشنده انواع تسمه پروانه صنعتی - کشاورزی -ماشینی - کولری - تایمینگ - شیاری و...... با مدیریت سیف الله طالبی انبوهی در خدمت مشتریان عزیز می باشد . تلفن 33117086 - 021 تلفن 33989026 - 021 فاکس 33938095 - 021 تلفن همراه سیف الله 5397188 - 0912 تلفن همراه محرم 8182696 - 0912 ایمیل [email protected] ایمیل [email protected] ادرس تهران - خیابان امیرکبیر - کوچه ناظم ال...


«او دوستم ندارد»

درخواست حذف اطلاعات

او ، دوستم ،ندارد سه واژه،به سنگینی تمام غم دنیاسه واژه،برای تعریف تنهاییسه واژه،و دنیایی درد«او دوستم ندارد»یعنی شکستنیعنی اشکیعنی آه«او دوستم ندارد»یعنی دستهایم را نگرفتیعنی تنها ماندمیعنی یخ زدم، مردمیعنی امیدم مرد«او دوستم ندارد»یعنیاو دیگری را دوست دارد!!یعنی باید برومیعنی جایم خالی نیست!«او دوستم ندارد»بـــایـــد رفـ...


«او دوستم ندارد»

درخواست حذف اطلاعات

او ، دوستم ،ندارد سه واژه،به سنگینی تمام غم دنیاسه واژه،برای تعریف تنهاییسه واژه،و دنیایی درد«او دوستم ندارد»یعنی شکستنیعنی اشکیعنی آه«او دوستم ندارد»یعنی دستهایم را نگرفتیعنی تنها ماندمیعنی یخ زدم، مردمیعنی امیدم مرد«او دوستم ندارد»یعنیاو دیگری را دوست دارد!!یعنی باید برومیعنی جایم خالی نیست!«او دوستم ندارد»بـــایـــد رفـ...


عمه سوسن

درخواست حذف اطلاعات

مست صدای. سوریم. دراین زمانه سرد. گویی که نای بلبل دیگر فغان ندارد. دارا زخاطرم. رفت سارا عروس گشته. در خانه اش همیشه یک لقمه نان ندارد. یاد طلوع خورشید در. خاطر زمان نیست. گویی که طاق نیلی. مهر عیان ندارد. فردا از آن ما بود. اما فروختند ش در شهر. بی قلندر لیلی امان ندارد. آری بخواب کورش در خاک سرد میهن این سر زمین دیرین. دیگر. توان ندارد.بی...


قلم

درخواست حذف اطلاعات

قلم امشب صدای پا نداردبه دفترمانده وآوا نداردنمیدانم چه سازم با غمش منخدارا او دگرمولا نداردچه گوید اوخدا با این همه دردنی و نایش که نینوا نداردچنان سوخت از درون خاکستری شدکه گردش هم ببین گرما نداردبزن طوفان ببرخاکسترش رادل (عرفان) دگر مآوا ندارد


نیمه شعبان مبارک

درخواست حذف اطلاعات

جهت دیدن شش گوشه دلم تاب نداردنگهم خواب ندارد قلمم گوشه ی دفترغزل ناب نداردهمه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق دیوانه دلسوخته ارباب ندارد ؟تو کجایی ؟ شده ام باز هواییچه شود جمعه ی این هفته بیایی ؟به جمالت… به جلالت… دل ما را بربایی…..


تسمه پروانه چلسی فروشنده انواع تسمه پروانه های کولری

درخواست حذف اطلاعات

تسمه ها ی کولر های ابی خانگی و مدل های مختلف اسم کولر و مدل کولر ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۴۰۰۰ ۴۵۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ابسال a-44 a-45 a-57-8 a-58 ندارد ندارد a-68 a-72 ازمایش a-43 a-44 a-55-6 a-56 ندارد a-64 ندارد a-72 ارج a-46,47 a-49 a-59 a-61 ندارد a-66 ندارد a-74 انیورسال ندارد a-45 ندارد a-58 ندارد ندارد a-68 ندارد الکترولوکس a-44 a-44 a-58 a-59 ندارد a-67 a-68 ندارد جنرال a-42 a-43 a-51 a-53 ندارد a-63 a-68 ندار...


تسمه پروانه چلسی فروشنده کلیه تسمه های کولری

درخواست حذف اطلاعات

تسمه ها ی کولر های ابی خانگی و مدل های مختلف اسم کولر و مدل کولر ۳۰۰۰ ۳۵۰۰ ۴۰۰۰ ۴۵۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ابسال a-44 a-45 a-57-8 a-58 ندارد ندارد a-68 a-72 ازمایش a-43 a-44 a-55-6 a-56 ندارد a-64 ندارد a-72 ارج a-46,47 a-49 a-59 a-61 ندارد a-66 ندارد a-74 انیورسال ندارد a-45 ندارد a-58 ندارد ندارد a-68 ندارد الکترولوکس a-44 a-44 a-58 a-59 ندارد a-67 a-68 ندارد جنرال a-42 a-43 a-51 a-53 ندارد a-63 a-68 ندار...