دلسا آخرین پستهای وبلاگها

سایه جستجو شده

سایه جستجو شده مابین کلیه وب سایتها و وبلاگها به همراه لینک دسترسی به منبع آن.فیزیک: نحوه تشکیل سایه

درخواست حذف اطلاعات

سایه چگونه تشکیل می شود و بر چند نوع است؟ مثال: تشکیل سایه با چرخش ماه= هرگاه جسم کدری را در مقابل چشمه نوری قرار دهیم در پشت جسم فضای تاریکی پدید می آید که آنرا سایه می نامند. سایه به دو صورت توسط چشمه های نقطه ای و گسترده ایجاد می شود. در چشمه نقطه ای فقط سایه تشکیل می شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سایه نیم سایه نیز ظاهر می شود. انتشا...


فیزیک: نحوه تشکیل سایه

درخواست حذف اطلاعات

سایه چگونه تشکیل می شود و بر چند نوع است؟ مثال: تشکیل سایه با چرخش ماه= هرگاه جسم کدری را در مقابل چشمه نوری قرار دهیم در پشت جسم فضای تاریکی پدید می آید که آنرا سایه می نامند. سایه به دو صورت توسط چشمه های نقطه ای و گسترده ایجاد می شود. در چشمه نقطه ای فقط سایه تشکیل می شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سایه نیم سایه نیز ظاهر می شود. انتشا...


سایه نشین تکلم...

درخواست حذف اطلاعات

من سایه نشین تکلم عشقم، گیسوی بریده بر این بیم بی خسوف تا کی؟ در لهجه ی ملال من آن سرخوشِ بی پرسشم که بغض جهان در گلوی بریده اش گره می خورد. در این نشیب شبانه تنها تنفس یکی فانوس آسمان است که مسیح مرا از مویه بر آدمی باز خواهد داشت. مسیح سایه نشین تکلم عشق!


محاسبه پهنای نیم سایه

درخواست حذف اطلاعات

برای محاسبه طول یا پهنای نیم سایه نیزاز قضیه تالس استفاده می شودولی دراین حالت ابعاد جسم کدر دخالتی درمحاسبه پهنای نیم سایه نداردبرای محاسبه مساحت نیم سایه از رابطه زیراستفاده می کنیم:ُs مساحت پهنای نیم سایهs مساحت چشمه گسترده


سایه سنگین

درخواست حذف اطلاعات

بچه که بودم روزی شنیدم کسی میگفت (سایه سنگین) هر چه به سایه ام نگاه کردم وزنی نداشت به سایه پدر،به سایه مادر!به سایه زن همسایه که میگفتند سنگین است.حالا بزرگ شده ام.سایه ها همان است اما چه وزنی دارد سایه تو.چه وزنی دارد نگاه بی وزنت. همان نگاهیکه روزی سنگینی اش میخ کوبم میکرد.سایه سنگین شده ای دلدار.خانه خراب شدم.سایه سنگین بی تفاوتیه...


سه دسته ای که از سایه عرش خدا بهره می برند

درخواست حذف اطلاعات

امام هفتم، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: در روزی که سایه ای جز سایه الهی نیست، سه دسته از مردم از سایه عرش خدا بهره می برند: مردی که برادر مسلمان خود را در ازدواج یاری دهد، یا به وی خدمتی کند و یا اسرار برادر دینی خود را پنهان دارد.منبع: «خصال،ص69- وسائل الشیعه،ج 20،ص46»


سایه

درخواست حذف اطلاعات

هر روز مردمان زیادی به گوشه آرامم پناه می آورند از درد و رنج هایشان می گویند از علت شادی هایشان از امیدها و نا امیدی هایشان... می آیند که انتظار تو را برایم شیرین کنند. روزهای تابستان بلند است و داغ اما سایه ات که بر سرم باشد همه چیز همانطور می گذرد که باید سایه ات بر سرم بلند باد ...


من و سیب و سگ و سایه ...

درخواست حذف اطلاعات

از همان اول صبح که پریده است مرا شب پرکی از بر بام دانم امروز مرا بخت سیاه است دگر ظلماتی است به پا در میان من و تنهایی و این کوچه و شب مات و مبهوت همه خیره به دنبال تو می گردم و من جمله ی راهزنان را همه در کوه و کمر می بینم غافل از آن سگ همسایه که دوش پارس می کرد ز تنهایی و من به تو مدیونم ! چونکه بستی سگ همسایه ی ما را به در خانه ی خویش سیب...


من و سیب و سگ و سایه ...

درخواست حذف اطلاعات

از همان اول صبح که پریده است مرا شب پرکی از بر بام دانم امروز مرا بخت سیاه است دگر ظلماتی است به پا در میان من و تنهایی و این کوچه و شب مات و مبهوت همه خیره به دنبال تو می گردم و من جمله ی راهزنان را همه در کوه و کمر می بینم غافل از آن سگ همسایه که دوش پارس می کرد ز تنهایی و من به تو مدیونم ! چونکه بستی سگ همسایه ی ما را به در خانه ی خویش سیب...


سایه ای دیگر نیست

درخواست حذف اطلاعات

سایه ام چند دمی قبل همین پیش قدم هام درست اینجا بود . کم کمک رفت عقب سر من گرم تماشای جهان رو که برگرداندم، دیدم او جامانده . سایه ام گم شده است سایه ام پشت سر زنجره ها از تن من پرنکشید ظرف چند حادثه ناپیدا شد . سایه ام نیستکه نیست . پشت پرچین ، ته باغ، قعر امواج یکایک بی تاب تا خود صبح همه زیر و بمش را گشتم نکند پیش شما آمده با دلهره ها سا...


سایه- خورشیدگرفتگی- ماه گرفتگی

درخواست حذف اطلاعات

سایه چگونه تشکیل می شود؟ اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت جسم محوطه ی تاریکی بوجود می آید که به آن سایه می گویند. راههای تشکیل سایه : 1- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه کامل ایجاد می شود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد. 2- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سای...


سایه- خورشیدگرفتگی- ماه گرفتگی

درخواست حذف اطلاعات

سایه چگونه تشکیل می شود؟ اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت جسم محوطه ی تاریکی بوجود می آید که به آن سایه می گویند. راههای تشکیل سایه : 1- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه کامل ایجاد می شود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد. 2- تشکیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سای...


ای کاش

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش می توانستم باران باشم تا تمام غم های دلت را بشویم ... ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت به رویت می گسترانیدم ... ای کاش می توانستم اشک باشم تا هر گاه که آسمان چشمت ابری می شد باریدن می گرفت ... ای کاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینم و غنچه بسته لبانت را بگشایم ... ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا...


ای کاش

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش می توانستم باران باشم تا تمام غم های دلت را بشویم ... ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت به رویت می گسترانیدم ... ای کاش می توانستم اشک باشم تا هر گاه که آسمان چشمت ابری می شد باریدن می گرفت ... ای کاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینم و غنچه بسته لبانت را بگشایم ... ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا...


ای کاش

درخواست حذف اطلاعات

ای کاشمی توانستم باران باشم تا تمام غمهای دلت را بشویم ...ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت برویت می گسترانیدم ...ای کاش می توانستم اشک باشم تا هر گاه که آسمان چشمتابری می شد باریدن می گرفت ...ای کاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینمو غنچه بسته لبانت را بگشایم ...ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا دور د...


سایه سرم..

درخواست حذف اطلاعات

آرام نزدیک میشوم. وجودم سرشار از دلهره و ترس است. زل مى زنم به دستان پینه بسته و صورت پر چین و چروکش... اشک در چشمانم حلقه مى زند و جلوى دیدگانم را می گیرد. غریبانه, با پشت دست چشمانم را پاک مى کنم, نفسم را حبس مى کنم و کمى نزدیک تر مى شوم.... ... به آرامى نفس مى کشد. هنوز دارد به آرامى نفس مى کشد... دلم قرص مى شود. دستان با اباهت و زمختش را دست م...


سایه

درخواست حذف اطلاعات

به دری فکر می کنم که باز بود و سایه تو از بعد از ظهری های آفتاب روی دیوار راه می رفت به کاه هایی که لای درزهای دیوار بودند و تو سایه ات را کشان کشان روی آنها می بردی و به آدمهایی که مثل تو سایه شان افتاده روی در روی دیوار من چرا فقط باید سایه تو را به یاد داشته باشم؟؟؟


صاف

درخواست حذف اطلاعات

بی شمارند آنهایی که نامشان"آدم"است...ادعایشان "آدمیت"...کلامشان"انسانیت"...رفتارشان "صمیمیت"......من دنبال کسی میگردم که ...نه"آدم"باشد،نه "انسان"،نه"دوست"و"رفیق صمیمی"...تنها"صاف"باشدو"صادق"...پشت سایه اش"خنجری"نباشد برای"دریدن"...هیچ نگوید...فقط همان باشد که "سایه اش"می گوید..."صاف و یکرنگ"..


هفت نفری که در سایه لطف خدایند وقتی سایه ای جز لطف خدا نیست

درخواست حذف اطلاعات

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى یَعُودَ إِلَیْهِ وَ رَجُلَانِ کَانَا فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل...


ای کاش..

درخواست حذف اطلاعات

ای کاشمی توانستم باران باشم تا تمام غمهای دلت را بشویم ...ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت برویت می گسترانیدم ...ای کاش می توانستم اشک باشم تا هر گاه که آسمان چشمتابری می شد باریدن می گرفت ...ای کاش می توانستم خنده باشم تا روی لبانت بنشینمو غنچه بسته لبانت را بگشایم ...ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا دور د...


سایه

درخواست حذف اطلاعات

وقتی پشت سرم را نگاه می کنم ، می بینم سایه ام نیستانگار سایه ام هم حوصله مرا ندارددر کوچه ها به دنبال کسی هستم که نشانی سایه ام را از او بپرسممن ، آدم تنهای شهراین روزها به دنبال درختی هستم تا زیر سایه آن آرام گیرم ولی به گمانم درخت ها نیز با من قهرند و سایه ی خود را از من دریغ می کنندآشفته ام ، اگر خدا را نداشتم معلوم نبود از کجا سر در ...


سایه

درخواست حذف اطلاعات

بی قرار بازآی دلبرا که دلم بی قرار توست وین جان بر لب آمده در انتظار توست در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست جز باده ای که در قدح غمگسار توست ساقی به دست باش که این مست می پرست چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست سیری مباد سوخته ی تشنه کام را تا جرعه نوش چشمه ی شیرین گوار توست بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد ای دیده خون ببار که این فتنه ک...


انواع سایه چشم

درخواست حذف اطلاعات

انواع سایه چشم سایه ها از نظر جنس به چند دسته تقسیم می شوند. ۱- سایه های سنگی که با آب ترکیب و استفاده می شوند این سایه ها مختص چشمهایی است که پلک چربی دارند.چرب بودن پوست باعث پایین آمدن دوام و ماندگاری آرایش می شود.در حالی که سایه های سنگی می تواند گزینه خوبی برای بالا بردن دوام آرایش چشم این افراد باشد انواع سایه چشم 2- سایه های یخته ...


"گل واژه ی تعهد"

درخواست حذف اطلاعات

می توان از رؤیاها عبور کرد و در سایه سار مردمی ها خط طویل فاصله ها را کوتاه کرد می توان سیاهی را با خیره شدن به مهتاب دانش به نور بدل کرد می توان با گل واژه های تعهد وایثار عادت را بر هم زد و می توان در سایه یک اتاق طرحی از محبت و تعلیم ریخت و دست در دست هم دامنه های تجاهل را طی کرد و بر فراز قله فرهنگ، سرود مهرورزی و رهایی سرود می توان در...


"گل واژه ی تعهد"

درخواست حذف اطلاعات

می توان از رؤیاها عبور کرد و در سایه سار مردمی ها خط طویل فاصله ها را کوتاه کرد می توان سیاهی را با خیره شدن به مهتاب دانش به نور بدل کرد می توان با گل واژه های تعهد وایثار عادت را بر هم زد و می توان در سایه یک اتاق طرحی از محبت و تعلیم ریخت و دست در دست هم دامنه های تجاهل را طی کرد و بر فراز قله فرهنگ، سرود مهرورزی و رهایی سرود می توان در...


"گل واژه ی تعهد"

درخواست حذف اطلاعات

می توان از رؤیاها عبور کرد و در سایه سار مردمی ها خط طویل فاصله ها را کوتاه کرد می توان سیاهی را با خیره شدن به مهتاب دانش به نور بدل کرد می توان با گل واژه های تعهد وایثار عادت را بر هم زد و می توان در سایه یک اتاق طرحی از محبت و تعلیم ریخت و دست در دست هم دامنه های تجاهل را طی کرد و بر فراز قله فرهنگ، سرود مهرورزی و رهایی سرود می توان در...


نسیم سایه سار

درخواست حذف اطلاعات

با سلام به همه دوستان بسیار بسیار عزیز و نازنینم امیدوارم در این ماه مبارک ، نماز و روزه هاو اطاعات همه مهربونهاى خودم قبول در گاه حق تعالى باشه و منو هم از دعاى خیر فراموش نکنید. التماس دعا بعداز مدتها دورى از غزلسرائى ، بالاخره سعادت یارى کرد و فرصتى دست داد که بتونم غزلى را به شما گلهاى نازنینم تقدیم کنم و منتظر نظرات و کامنتهاى پ...


سایه

درخواست حذف اطلاعات

همیشه از سایه ی خودش میترسید .برای همین همیشه آفتاب و از پنجره ی اتاقش نگاه میکرد نه از نزدیک تر. از اینکه بقیه از سایه ی خودشون نمیترسیدن تعجب میکرد.اما هیچ وقت در این مورد با کسی حرف نمیزد چون فک میکرد این یه موضوع خصوصیه. سایه ی اون خیلی شبیه به خودش بود . این تنها دلیل وبزرگ ترین دلیل اون برای ترس بود.


سایه

درخواست حذف اطلاعات

آنقدر بزرگ شده ام که دیگر هر آدمی را با هر نقشی ( خوب و بد) میشناسم دیگر نه بدبینم و نه خوشبین نه دل میبندم نه دلبسته میشوم از این پس منم و تنها سایه ی بی آزار و بی ریای خودم. در پناه همین سایه ی کوچکم آرام میگیرم و روزگار خواهم گذراند. که همه در پی آزارند و ......


سایه

درخواست حذف اطلاعات

سایه ای از تو باقیست و نامی. عطر دستهایت عطر دستهایت . . . موهایم را به دست باد سپردم. *** لبهایم را رنگ سکوت زده ام. کاش شب یلدا شود. کاش مغزم بفهمد دیگر نیازی به یاداوری هیچ نامی نیست. کاش باد دور و دورتر شود. *** در شهر هیاهویی به پاست غریبه ای بی سایه به دنبال باد میدود.