دلسا آخرین پستهای وبلاگها

بگو منو نداری جستجو شده

بگو منو نداری جستجو شده مابین کلیه وب سایتها و وبلاگها به همراه لینک دسترسی به منبع آن.این روزا سخت می گذره!!!!!!!!!

درخواست حذف اطلاعات

آدمو از کار، زندگی و فعالیت می ندازه روزه می گیری: جون نداری کار کنی جون نداری دنبال کارهای بانکی، عقب افتاده و غیره بری جون نداری حرف بزنی جون نداری بری بیرون با دوستا جون نداری به کسی زنگ بزنی امسال واقعا سخت شده گرفتن روزه، هوای گرم و وحشتناک خدیا کمک کن تموم نشم :)))))))))))))))))))))))


یا امام رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

افتاده ای بر روی خاک و پر نداری جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری آنقدر غربت می چکد از جسمت آقا ناخواسته می گویمت مادر نداری مانند شمعی سوختی در آتش زهر در آنچنان هرمی که خاکستر نداری جز دیدن روی جوادت بار آخر در این دقایق آرزو دیگر نداری وقتی که بال و پر زدی بر خاک گفتم صد شکر اینجا در برت خواهر نداری بر زیر گلها پیکرت مدفون شد آقا گویا ب...


شبِ قدر

درخواست حذف اطلاعات

در من سراغی جز گُنه کاری نداری جا مانده تر از من گرفتاری نداری با این همه حالا که برگشتم گلایه از توبه های زشتِ تکراری نداری ؟ تو آنقدر خوبی که حتی از نشستن با بنده­ی آلوده ات عاری نداری با رو سیاهِ مستحقِ سرزنش هم قصدی به غیر از آبروداری نداری نه قهر، نه خط و نشان با این همه جُرم از من به جز آمرزش اصراری نداری کِی سخت گیری می کنی با ای...


311- سایه ی دیوار

درخواست حذف اطلاعات

سخن از گل به زبان آری و جز خار نداریشوق گفتار به دل داری و کردار ندارینقشه ها در سر خود می کشی اما هنرت کونقش یک دایره درگردش پرگار نداریجلوه ها میکنی و بر تو کسی دل نسپاردوده مکن هیچ خریدار نداریروزگاری که برادر ز برادر بگریزدکنج آسوده به جز سایه ی دیوار نداریای درد که در سینه ی خاموش تو جوشدای بسا درد که در سینه ی خاموش تو جوشدلیکن ...


311- سایه ی دیوار

درخواست حذف اطلاعات

سخن از گل به زبان آری و جز خار نداریشوق گفتار به دل داری و کردار ندارینقشه ها در سر خود می کشی اما هنرت کونقش یک دایره درگردش پرگار نداریجلوه ها میکنی و بر تو کسی دل نسپاردوده مکن هیچ خریدار نداریروزگاری که برادر ز برادر بگریزدکنج آسوده به جز سایه ی دیوار نداریای درد که در سینه ی خاموش تو جوشدای بسا درد که در سینه ی خاموش تو جوشدلیکن ...


یا ایا عبداله الحسین

درخواست حذف اطلاعات

یا ایا عبداله الحسینافتاده ای روی زمین و سر نداریدر این بیابان یک نفر یاور نداریاز بس جراحت بر تنت جا خوش نمودهیک جای سالم در همه پیکر نداریبگذار تا که جان دهم پیش تن تواصلا تصور کن دگر خواهر نداریدر خیمه ها هر کودکی چشم انتظار استخیزو بگو عباس آب آور نداریدر خیمه ها هر کودکی چشم انتظار استخیز و بگو عباس آب آور نداریبا من بگو پیراهن...


نداری دیگه اقا جون نداری!!

درخواست حذف اطلاعات

اقا شوهرت میاد میگه شما همه کارات زورکیه و ظرافت زنانه نداری قبول کن دیگه، حتما که نباید بزنی کاغذ خورد کن نوی سر کار رو بسوزونی که به خودت هم ثابت کنی وای انقدر کاغذ ریختم توش هنگ کرد بعد نگو کاغذ ها منگنه داشتن یه صدای وحشتناکی میده وقتی روشنش میکنی انگار با ناخون میکشی رو تخته سیاه الان از تصور خنده های پیمان و سر تکون دادنش خندم ...


داغ حرم و درد بنائی که نداری

درخواست حذف اطلاعات

فکر توام و... صحن و سرائی که نداریداغ حرم و درد بنائی که نداری له له زده ام تا بنشینم لب حوض وفواره ای و آب نمائی که نداری زوّار تو حیران که چگونه بنشیننددر گوشه ی تنهائی جائی که نداری کو کهنه رواقی که به قلبم بفشاردهفتاد و دو تا کرببلائی که نداری آن قدر غریبی که نیفتاده کنارتمشک و علم و دست جدائی که نداری بگذار که بر سنگ بکوبم سر خود ر...


آیه ها

درخواست حذف اطلاعات

جز دل شکستن من عیبی دگر نداریجز قلب خسته من سنگی به پر ندارینه ماه نه ستاره از تو خبر نیاوردجز فکر بی نشانی چیزی به سر نداری؟هرشب من از موذن می پرسم در دل خوداز آیه ی صدایش آیا خبر نداری؟آن آیه های روشن، تاریکی دل منمن خسته ام، محمد! قرآن مگر نداری؟


آهای

درخواست حذف اطلاعات

آهای خبر نداری دلم داره میمیرهدلم وقتی تو نیستی همش بهونه میگیرهآهای خبر نداری تنهایی بی تو سختهگفتم بی تو میمیرم ولی اون دست بختهآهای خبر نداری هنوزم دوستت دارمقلبم وقتی تو نیستی تبدیل شده به بارمآهای خبر نداری اینجا فقط تو فکرمحالا که رفتی بی تو اسمت شده اون ذکرمآهای خبر نداری دیگه رفتی از پیشمحالا دیگه از دوریت دارم دیوونه میش...


دیشب به خواب دیدم از غصه جان نداری

درخواست حذف اطلاعات

دیشب به خواب دیدم از غصه جان نداری از سختی غم خود یارا امان نداری گر بودنت صلاحیست بر رنج و تنبیه ما پس تو چرا رنج خود سمت بدان نداری من بر خدا سپردم این ظلم و جور و تقدیر تو دشمنی به جانها که این و آن نداری من انتظار مطلق دستم به سوی بالا پس تو بدان و هشدار دیگر زمان نداری


فرشته کوچولو 24...

درخواست حذف اطلاعات

بغلم کن !!! میبینی مادر .......دیگر : هیچ چیز ....... غم هایم را تسکین نمیدهد ..... بغلم کن !!! بگو چطور آرام شوم ؟؟؟ فرزندت از پای در آمده ..... بغلم کن !!! مادر مهربانم .... به داد دلم برس .... ضمانتم را پیش خدا کن .... رمقی نیست ، نایی نیست ، زورم نمیرسد دیگر ، چه کنم مادرم ؟؟! بغلم کن !!! بغلم کن !!! نوازشم کن !!! مادرم دردهایی دارم که خبری نداری .... زجرها کشیده...


یک لحظه حتی چشم از من برنداری

درخواست حذف اطلاعات

یک لحظه حتی چشم از من برنداریمن با نگاهت زنده ام باور نداری؟!باور نداری پلکی از من چشم بردارآن وقت می بینی مرا دیگر نداریاین غم که لبخند تو را با خود ندارمسخت است آری سخت تر از هر نداریپروانه ات بودم ولی از من پس از اینچیزی بجز یک مشت خاکستر نداریبا هر قدم پا می گذاری بر دل منقربان لطفت! پای خود را برنداری سید محمد جواد شرافت


وقتی.......

درخواست حذف اطلاعات

شاید حرف دل خیلیا باشه.............. وقتی از دوست داشتن کسی مطمئن نیستی..........حق نداری دستاشو بگیری.........، که به دستات عادتش بد........ی! وقتی موندنی نیستی.........حق نداری از اینده های خوش باهاش حرف بزنی وبراش رویابسازی! ......!! وقتی کسی روسهم خودت نمیدونی..........حق نداری پیچ وتاب بدنش رو زیرورو کنی! وقتی دلت ب بودنش شک داره.............حق نداری بهش بگی عشق...


مرا به خاطرت نگه دار

درخواست حذف اطلاعات

باز امشب دل من غرق گله شدبیتاب و بی رمق بی حوصله شددردا که دوری .. دردا .. ای آرزوی فردا تو بیا .. تو بیا نداری .. خبر ز حال من نداری .. که دل به جاده میسپاری سحر ندارد این شب تار " مرا به خاطرت نگه دار " " مرا به خاطرت نگه دار " " از من دیگر اثری در آینه نیست "پیدا کن تو مرا .. این فاصله چیست ؟ای معنی شعره تره من پروازه جاری در پره من .. تو بیا .. تو ب...


آیم ساری

درخواست حذف اطلاعات

چ حرفها دل جآن! تومگر دین نداری؟! من را چه به عشق ...متأسفم سروه جآن بلندشو برو سر روشویی کاغذی حسابی بالا بیاور... متأسفم دل جان باید تمام تورا استفراغ کنم توی روشویی ... تا خالی شوم از عضله ی دل خالی شوم از من از احساس از... از عشق.. آری از عشق .. برو بخاب گوشه ی سینه توعقل نداری دل جآن؟! سروه یک پشت کنکوری بیشتر نیست ... چ حرفها دل جآن قاه قاه ...


عزت نفس

درخواست حذف اطلاعات

عزت نفس اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند، اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند، اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد، اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند، اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد، اگر مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی ان...


خدایا دارم از این همه نعمت ذوق مرگ می شم لطقا کمش کن خخخخ( شوخی کردم بده)

درخواست حذف اطلاعات

تنهایی یعنی یه وقتهایی هست میبینی فقط خودتی و خودت!رفیق داری…همــــــــدرد نداری!.خانواده داری…حمــــــــایت نداری!.عشق داری…تکیـــــــــه گاه نداری!.مثل همیــــشه….همه چــــــی داری…و هیـــــچی نداری! بازم ناشکری های من


حق نداری

درخواست حذف اطلاعات

حق نداری …!!! دختری که وقتی مسخره بازی درمیاری، نگات می کنه و چشمهاش برق می زنه و زیر لب می گه عزیــــــزم…!! دختری که روسری بد رنگ و ضایع رو که براش خریدی سر می کنه و میاد به دیدنت…!! دختری که وقتی قدم می زنید و یه پسر خوش تیپ تر می بینه، خودش رو بیشتر می چسبونه بهت…!! دختری که وقتی از همه شاکی هستی و داد می زنی ،هیچی نمی گه، فقط آروم دست...


اینم برا سال جدید

درخواست حذف اطلاعات

امیدوارم در سال جدید: اگه پول نداری… بهش برسی اگه امید نداری… بهش برسی اگه عشق نداری… بهش برسی اگه شادی نداری… بهش برسی اگه شعور نداری… بهش برسی . اگه هم هیچکدومش رو نداری برو بمیر دیگه، سال نو میخوای چیکار با این وضعیتت!


خوش به حالت تکه سنگ

درخواست حذف اطلاعات

خوش به حالت تکه سنگ که نداری دل تنگ حسودیم میشه به تو،بی صدایی و یه رنگ دل عاشق نداری پیش کس جابذاری تاباغم بشکننش ازچشات خون بباری چشم نداری ببینی این همه رنگ وریا این همه ظلم وستم این همه جوروجفا گوش نداری بشنوی وعده های عاشقا بفریبنت تو،رو،با،دروغ ووعده ها پانداری که بری دنبال یارشهر،به شهر وقتی پیداش میکنی نخوادت بانازوقهر کا...


سال جدید

درخواست حذف اطلاعات

اینم برای سال جدید امیدوارم در سال جدید:اگه پول نداری… بهش برسیاگه امید نداری… بهش برسیاگه عشق نداری… بهش برسیاگه شادی نداری… بهش برسیاگه شعور نداری… بهش برسی.اگه هم هیچکدومش رو نداری برو بمیر دیگه،سال نو میخوای چیکار با این وضعیتت!


درمانده ام از این دل زاری که نداری - شعر - امام حسن مجتبی(ع)

درخواست حذف اطلاعات

درمانده ام از این دل زاری که نداری با گنبد و بیرق سر و کاری که نداری گلدسته ی آهم به فلک می رسد امشب می سوزم از این گوشه کناری که نداری خشکم زده چون خنده که زوار حریمت گریان شدم از سنگ مزاری که نداری حسرت به دلم مانده بیایم بنشینم یک بار در ان آینه کاری که نداری یا که بنشینم وسط کوچه ی روضه بر سنگ حرم، روی غباری که نداری من مانده ام و خل...


غربت

درخواست حذف اطلاعات

یا امام رضا علیه السلام افتاده ای بر روی خاک و پر نداری جز دیده ی تر مونسی دیگر نداری آنقدر غربت می چکد از جسمت آقا ناخواسته می گویمت مادر نداری مانند شمعی سوختی در آتش زهر در آنچنان هرمی که خاکستر نداری وقتی که بال و پر زدی بر خاک گفتم صد شکر اینجا در برت خواهر نداری در زیر گلها پیکرت مدفون شد آقا گویا به جز گل پیکری دیگر نداری اینجا ...


مادر خوبم

درخواست حذف اطلاعات

وقتی مادر نداری دیگه امیدی به زندگی نداری دیگه دنیا برات معنی نداره انگار دیگه کسی رو دوست نداری دیگه دوچشمی که همیشه منتظرت باشه نداری دیگه خونه نور نداره انگار دیگه خونه ، خونه نیست عکس مادرت بغض شکن لحظه هاته روسری مادرت اشک پاکن شباته مادرت که نیست انگار دنیا سیاه و سفیده رنگی نداره وقتی مادر نداری بار سر سنگینت رو باید دیوار ب...


رابطه ی غیر مستقیم هووگونه!

درخواست حذف اطلاعات

زن بابا اعلام کرده که شنبه برمی گردد. دیگر آن قدر عاقل شده ام که بدانم تنها چیزی که برمی گردد زن بابا نیست. زن بابا که بیاید جیغ و دادها هم دوباره می آیند، پرت شدن لباس های بابا کف حیاط شروع می شود، شیشه شکستن ها دوباره جزوی از زندگی روزمره مان می شود. و من مجبور می شوم به صورت واسطه ی بین مامان و زن بابا که مستقیما با هم حرف نمی زنند برو...


خود کار تو گم نکنیا...

درخواست حذف اطلاعات

خودکارت رو گم نکن خودکارتو گم کنی = خودکار نداری خودکار نداشته باشی = جزوه نداری جزوه نداشته باشی = درس نمی خونی درس نخونی = پاس نمیشی پاس نشی= مدرک نمی گیری مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد کار نداشته باشی = پول نداری پول نداشته باشی = غذا نداری غذا نداشته باشی = لاغر مردنی میشی لاغرمردنی بشی = زشت میشی زشت بشی = عاشقت نمیشن عاشقت نشن = ازدواج ...


دانشجو مواظب باش

درخواست حذف اطلاعات

خودکارتو گم کنی = خودکار نداری خودکار نداشته باشی = جزوه نداری جزوه نداشته باشی = درس نمی خونی درس نخونی = پاس نمیشی پاس نشی = مدرک نمی گیری مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد کار نداشته باشی = پول نداری پول نداشته باشی = غذا نداری غذا نداشته باشی = لاغر مردنی میشی لاغرمردنی بشی = زشت میشی زشت بشی = عاشقت نمیشن عاشقت نشن = ازدواج نمیکنی ازدواج نک...