دلسا آخرین پستهای وبلاگها

ماهور

پست ماهور نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.ماهور

درخواست حذف اطلاعات

سلام ، جانِ دلِ بیمارم...
این روزهایی که نیستی و خبر زنده ت به سرکار میروی و من در خانه توالت میشورم را به یاد می آوری؟ دارد خاک می آید توی حلقومم مثل سگ !
کاری به کارت ندارم و نداشته م...فقط خواستم تصدق قد و بالایت بروم و عذر بخواهم که امروز در تنهایی خویش که غرق شده بودم و به ریش های اصلاح شده ی دیشبت در کف روشویی فکر میکردم ، اسم دختر سوممان را هم "بدون" تو انتخاب کردم...ماهور.
به امید آنکه یک سر و گردن از من بیشتر زور و تسلط داشته باشد بر خانواده ، و شخصِ شخیص شوهرِ ریش ریشویش...فدای تو بشوم شه زاده ی زیبای من...یک دانه پیاز هم در خانه نداریم با اجازه ت...خدایت هم نگهدار