دلسا آخرین پستهای وبلاگها

آپ ها2

پست آپ ها2 نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.آپ ها2

درخواست حذف اطلاعات

روی پـــــرده کعــبه این آیه حــک شده اســت : نَبِّــئْ عِبَــادِی أَنِّــی أَنَــا الْغَــفُــورُ الرَّحِـــیمُ و مـــن . . . هنــــوز و تا همــیشــه به هــمین یک آیــه دلخــوشــــم " بــندگــانم را آگــاه کن که مــن بــخشــنده ی مهــــربانم


یازده نکته از مرحوم رجبعلی خیاط رحمه الله علیه....
نکته۱- اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.
نکته۲- تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه»
نکته۳- سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید...
نکته۴- دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید.
نکته۵- کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم.
نکته۶- اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد.
نکته۷- اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود.
نکته۸ - اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.
نکته۹- هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید.
نکته۱۰- نفس امّاره را مهار کنید و با آن مخالفت کنید.
نکته۱۱- به سادات احترام بگذارید