دلسا آخرین پستهای وبلاگها

گزارش رسمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نقد سند آموزش 2030

پست گزارش رسمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نقد سند آموزش 2030 نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.گزارش رسمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نقد سند آموزش 2030

درخواست حذف اطلاعات

در این گزارش، حکمرانی سند آموزش 2030 و مسئله تضعیف استقلال و حاکمیت ملی در عرصه آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت
عنوان: متن گزارش نقد حکمرانی سند آموزش 2030
حجم: 1.34 مگابایت