دلسا آخرین پستهای وبلاگها

کتاب: طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت

پست کتاب: طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.کتاب: طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت

درخواست حذف اطلاعات

کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت توسط مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حمایت اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چاپ رسید.

کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات در حوزه عدالت