دلسا آخرین پستهای وبلاگها

حسابداری ضایعات

پست حسابداری ضایعات نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.حسابداری ضایعات

درخواست حذف اطلاعات

تفاوت دو عنوان حسابداری ضایعات و حسابداری زائدات

زائدات چیست؟

زائدات یا همان پسماند مواد، خرده ریز های جانبی در برخی از تولیدات هستند که معمولا مقدار کمی دارند و بدون پردازش اضافی هم، ارزش بازیافتنی خیلی کمی دارند. مانند زائدات تراش کاری و قالب ریزی و… . سه نوع دارد: زائدات عادی. زائدات تشکیلاتی.زائدات معیوب

زائدات عادی : زائداتیست که از قبل پیش بینی شده و به خاطر ماهیت عملیات تولیدی رخ میدهد.

زائدات تشکیلاتی : زائداتیست که به خاطر فعالیت های تشکیلاتی مثل تغییر روش تولید رخ میدهد.

زائدات معیوب : زائداتیست که به دلیل استفاده از مواد نامرغوب یا عدم مهارت کارگران و یا ماشین آلات خراب رخ میدهد.

در هنگام فروش، مبلغ آن به عنوان سایر درآمد ها به بستانکار حساب خلاصه سود و زیان منظور میگردد.

. بانک / وجه نقد/ حساب دریافتنی ****

سایر درآمد ها ****

از درآمد حاصل از فروش زائدات، هزینه های توزیع و فروش کم میشود و خالص ارزش فروش به دست آمده از هزینه مواد یا سربار ساخت کسر میگردد و موجب کاهش نرخ بهای مواد یا سربار ساخت میشود.

. زائدات مواد ( موجودی پسماند مواد) ****

کنترل مواد / کنترل سربار ساخت ****

خالص ارزش فروش زائدات به بستانکار حساب سفارش خاص یا مراحل تولیدی خاص خود ثبت میگردد:

. زائدات مواد ( موجودی پسماند مواد) ****

کالای در جریان ساخت – سفارش خاص ***

ضایعات چیست؟

ضایعات شامل محصولاتی است که کیفیت یک محصول استاندارد را ندارد و به خالص ارزش فروش خود، به فروش می رسند. وقتی که ضایعات شناخته شد، از فرآیند تولید خارج میشود و کار اضافی بر روی آن ها صورت نمیگیرد. معمولا به میزان خالص ارزش فروش، موجودی ضایعات شناسایی می گردد تا در زمانی دیگر فروخته شود.

اگر ضایعات مربوط به یک سفارش خاص باشد از هزینه ضایعات آن ، خالص ارزش فروش واحدهای ضایع شده کسر میگردد و به آن سفارش خاص تخصیص می یابد و موجب کاهش بهای تمام شده آن سفارش می گردد.

. موجودی ضایعات ****

کالای در جریان ساخت-سفارش خاص ****

اگر در مرحله ایی از تولید ضایعات غیر عادی وجود داشته باشد هزینه های آن بعداز کسر خالص ارزش فروش، به هزینه سربار ساخت منظور میشود تا از این طریق بین محصولات تسهیم شود:

موجودی ضایعات ( خالص ارزش فروش ضایعات ) ****

کنترل سربار ساخت ( (خالص ارزش فروش_بهای تمام شده ضایعات ) ****

. کالای در جریان ساخت ( بهای تمام شده ضایعات ) ****

اگر در مرحله ایی از تولید ضایعات غیر عادی وجود داشته باشد هزینه های آن بعداز کسر خالص ارزش فروش، به عنوان زیان ناشی از ضایعات غیر عادی به حساب خلاصه سود و زیان شرکت انتقال می یابد که از طریق ثبت زیر خواهد بود:

موجودی ضایعات (خالص ارزش فروش ضایعات ) ***

زیان ناشی از ضایعات غیر عادی (خالص ارزش فروش_بهای تمام شده ضایعات )***

. کالای در جریان ساخت ( بهای تمام شده ضایعات ) ***