دلسا آخرین پستهای وبلاگها

اب باریکه

مطالب وبلاگ اب باریکه با درج لینک مستقیم منبع آن در وب سایت مرجع.بیخیال دنیا و ادماش.....

درخواست حذف اطلاعات

مهم نیست که : کی باشیم ، کجا باشیم ، چرا باشیم ، چطور باشیم. مهم این است که: با هم باشیم

و به یاد هم باشیم و شاد باشیم که نیستیم. خاک بر سرمون

پشت نویسی کارت عروسی یه بنده خدا: حاج حسنعلی و خانواده محترم بجز پسر وسطی کرمعلی

بی پدر مادر ... خاک توسرتون با اون بچه بزرگ کردنتون, اصلا نمیخواد بیایید!!

امروز تو خیابون یه دختره رو دیدم اندازه ی یه پسر آرایش کرده بود !


والا خجالتم خوب چیزیه …

یـه بـار یـه بـازاریـاب جـارو بـرقـی اومـد در خـونـمـون رو زد،تــا در رو بـاز کـردم قـبـل از ایـنـکـه حـرفـی زده بـشـه

،پـریـد تـوخـونـه و یـه کـیـسـه کـود گـاوی رو روی فـرش خـالـی کـرد و گـفـت :


اگـه مـن قـادر بـه جـمـع کـردن و تـمـیـز کـردن هـمـه ی ایـنـها ظـرف مـدت 1 دقـیـقـه بـا ایـن جـاروبـرقـی

قـدرتـمـنـد نـبـاشـمحـاضـرم کـه تـمـام ایـنـهـا رو بخـورم !!!


گفـتـم : ســس سـفـیـد مـیـخـوای یـا قرمز؟؟؟


گفـت : چــــرا؟؟؟


گفـتـم : چـنـد روزیـه بـرق خـونـه مـون قطـعـه…

به بعضیا باس بگم:


من یه بار از قورمه سبزى، دوبارم از ته دیگ ماکارونى گذشتم، توکه جاى خوددارى...!!!