دلسا آخرین پستهای وبلاگها

کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان حسنی-دانلود با لینک مستقیم

پست کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان حسنی-دانلود با لینک مستقیم نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان حسنی-دانلود با لینک مستقیم

درخواست حذف اطلاعاتشرح مختصر:

محصول مورد نظر شامل کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان اثر دکتر محمد حسنی می باشد که در قالب فایل pdf مشتمل بر ۲۷۷ صفحه تهیه و تدوین گردیده است.

این کتاب نتایج ارزشیابی هفت ساله در مورد اجرای آزمایشی ارزشیابی توصیفی در مدارس، مبانی یادگیری سازنده گرایی و دیگر یافته های پژوهش مرتبط با موضوع «بازخورد توصیفی در کلاس» است. مطالب کتاب، مرجعی جامع و علمی در ارتباط با تهیه محتوا و روش های ارائه بازخورد کیفی و سازنده است. کتاب مشتمل بر چهار فصل است. فصل اوّل تاریخچه و تداوم «ارزشیابی توصیفی» در آموزش و پرورش است. فصل دوم مفهوم بازخورد و جایگاه آن در نظریه های یادگیری را معرفی می کند. فصل سوم مربوط به اصول کلّی برای تهیه محتوا و بیان بازخورد کیفی است و فصل چهارم به اصول ویژه در تهیه بازخوردهای کتبی و شفاهی اختصاص دارد. همچنین اصول علمی در کتاب با تکیه بر مثال های عملی عرضه شده است."

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه

بخش نخست : کلیاتی درباره ی ارزشیابی تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی چیست؟
مولفه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

بخش دوم : چرایی و چیستی ارزشیابی کیفی و توصیفی

آگاهی و عمل در عرصه ی تربیت
چرایی ارزشیابی کیفی و توصیفی
ضرورت های تغییر نظام ارزشیابی تحصیلی
اهداف اتگوی ارزشیابی کیفی و توصیفی

چیستی ارزشیابی کیفی و توصیفی

تغییر تاکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی و فرایندی
تغییر نظام بازخورد و تغییر مقیاس فاصله ای
تنوع ابزارهای جمع آوری اطلاعات
تغییر ساختار کارنامه
تغییر الگوی تصمیم گیری درباره ی ارتقای دانش آموزان

بخش سوم :چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس

پیش نیازهای تغییر رویکرد ارزشیابی تحصیلی در کلاس درس

تغییر طرز تفکر نسبت به یادگیری و ارزشیابی
ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس
تغییر شیوه ی رهبری کلاش
آماده نمودن و توجیه والدین

گام ها و شیوه های اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی

گام نخست : شناخت انتظارات آموزشی و نشانه های تحقق آنها
گام دوم : جمع آوری اطلاعات
رویکرد جمع آوری اطلاعات
ابزارهای جمع آوری اطلاعات

آزمون های عملکردی

جایگاه آزمون های عملکردی
انواع آزمون های عملکردی
چگونگی تولید آزمون های عملکردی
ارزشیابی از نتایج آزمون های عملکردی
چند نمونه آزمون های عملکردی
نمونه ای دیگر از آزمون های عملکردی

تکالیف درسی (فعالیت های یادگیری )

جایگاه تکالیف درسی در ارزشیابی کیفی توصیفی
انواع تکالیف براساس تعدا مخاطبان
انواع تکالیف براساس هدف
تکلیف تمرینی
نمونه هایی از تکالیف تمرینی
تکلیف آماده سازی و آمادگی
نمونه هایی از تکالیف آمادگی
تکلیف بسطی و امتدادی
تکلیف خلاقیتی
نمونه هایی از تکالیف خلاقیتی

آزمون های مداد کاغذی

جایگاه آزمون های مداد کاغذی در ارزشیابی کیفی توصیفی
چگونگی تولید آزمون های مداد کاغذی
آزمون ها و پرسش هایی از نوع دیگر
آزمون های مداد کاغذی تراکمی (مجموعی)
جایگاه کتاب های کار در فرآیند ارزشیابی کیفی توصیفی

ثبت مشاهدات

جایگاه مشاهده در ارزشیابی کیفی توصیفی
فهرست وارسی یا چک لیست
فهرست وارسی چگونه تولید می شود؟
نکات مهم در طراحی و تولید فهرست وارسی
واقعه نگاری
واقعه نگاری چگونه صورت می گیرد؟

خودسنجی و همسال سنجی

جایگاه خودسنجی و همسال سنجی در ارزشیابی کیفی توصیفی
چگونگی اجرای خودسنجی و همسال سنجی
شیوه های اجرای خودسنجی و همسال سنجی
شیوه های گزارش دادن نتایج خودسنجی و همسال سنجی

پرسش های پی گیر

جایگاه پرسش های پی گیر در ارزشیابی کیفی توصیفی
چگونگی به کارگیری پرسش های پی گیر
انواع پرسش های پی گیر

سنجش والدین

جایگاه سنجش والدین در ارزشیابی کیفی توصیفی
چگونگی کاربرد سنجش والدین
شیوه های قابل اجرا در سنجش والدین
اصولی برای کاربرد مناسب ابزارهای جمه آوری اطلاعات

دانلود کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان حسنی


دانلود کتاب ارزشیابی توصیفی دکتر حسنی


نمونه سوالات ارزشیابی کیفی توصیفی


راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی ویژه معلمان ابتدایی


دانلود رایگان کتاب راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در دبستان


راهنمای معلم در اجرای ارزشیابی توصیفی چاپ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی


آزمون ارزشیابی کیفی –توصیفی


راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی


ارزشیابی توصیفی قره داغی