دلسا آخرین پستهای وبلاگها

پَسا عاشِقیسم ..

پست پَسا عاشِقیسم .. نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.پَسا عاشِقیسم ..

درخواست حذف اطلاعات

میشه بَخشید..

به نظرم وقتی می بخشی، 

خیلی چیزا بی اهمیّت میشن ..

دیگه اونقَدری که قبلاً حسّاس بودی ،

حسّاس نیستی ..

دیگه مُهم نیست چه عَکسی رفته رو پُروفایلش ..

پُستی که به اینستاگرمش اضافه شده ،

چیه و کیا واسَش کامِنت دَرج کردن ..

یه جُمله یا یه اصطلاح رو بیو صَفحه ش،

نمی تونه ناراحتِت کنه ..

گُذشته دیگه ..

گُذشتی دیگه ..

اهمیّتش میرسه به نَزدیکای قَعرِ جدول ..

دلتنگ میشیا ولی دیگه دلتنگیه اذیّتت نمیکنه ..

بیشتر قَشنگه تا آزاردَهنده ..

این مَرحله از عرفانو هنوز کسی روش اسمی نذاشته ..

ولی من بهش میگم :

"پَسا عاشِقیسم " ..

می خندی و می گذری و فراموش می کنی ،

که دُنیا محلِ گُذره ..


مهدیه_صدر .