دلسا آخرین پستهای وبلاگها

نیاز به بومی سازی

پست نیاز به بومی سازی نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.نیاز به بومی سازی

درخواست حذف اطلاعات

چیزی که بیش از هرچیزی در این رشته احساس میشه نیاز به بومی سازی خیلی از مطالب کتاب های روان پزشکی در ایرانه خیلی از چیزهایی که در چک لیست های آزمون آسکی ماست عملا گفتنشون در شرایط ایران مسخره است مثل :


می دانم شرایط سختی داشتید من همیشه در این جا هستم که هروقت که مشکلی داشتید به شما کمک کنم


اون وقت مریض میاد در به در دنبالمون می گرده ما تو اورژانس های مختلف در حال دویدن از این سو به اون سوییم .......................