دلسا آخرین پستهای وبلاگها

روغن سوزی در موتور خودرو و دلایل بروز آن چیست؟

پست روغن سوزی در موتور خودرو و دلایل بروز آن چیست؟ نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.روغن سوزی در موتور خودرو و دلایل بروز آن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

روغن سوزی در موتور خودرو و دلایل بروز آن چیست؟

روغن سوزی به طور کلی به حالتی اطلاق می شود که روغن موتور به اتاق احتراق موتور وارد شود و درنتیجه، به علت بروز حرارت زیاد روغن بخار شده و به همراه دود از اگزوز ماشین خارج شود.

روغن در خودرو وظیفه روان کردن حرکت قطعات فلزی بر روی یکدیگر در موتور را ایفا میکند و وجود آن در موتور خودرو.....

اذامه مطلب در لینک زیر

http://ravankaransanat.ir/category/weblog/