دلسا آخرین پستهای وبلاگها

یکی از راهکارهای پایین آوردن میزان مصرف سوخت در خودروی شما در روزهای گرم سال؟

پست یکی از راهکارهای پایین آوردن میزان مصرف سوخت در خودروی شما در روزهای گرم سال؟ نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.یکی از راهکارهای پایین آوردن میزان مصرف سوخت در خودروی شما در روزهای گرم سال؟

درخواست حذف اطلاعات

یکی از راهکارهای پایین آوردن میزان مصرف سوخت در خودروی شما در روزهای گرم سال؟ فرض کنید در سرعت ۸۰کیلومتر درحال رانندگی در اتوبان هستید و هوا گرم است اگر در این حالت فکر میکنید که طبق باور غلط برخی رانندگان با پایین زدن شیشه ها کمتر به ماشین فشار وارد میشود و سوخت...

ادامه مطلب در لینک

http://ravankaransanat.ir/category/weblog/