دلسا آخرین پستهای وبلاگها

بازمیان ما فاصله است ، کوتا کن ... فاصله بردارو ره ، کوتاکن

پست بازمیان ما فاصله است ، کوتا کن ... فاصله بردارو ره ، کوتاکن نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.بازمیان ما فاصله است ، کوتا کن ... فاصله بردارو ره ، کوتاکن

درخواست حذف اطلاعات

 


بازمیان ما فاصله است ، کوتا کن


فاصله بردارو ره ، کوتاکن


این شبا شبهای دلتنگیست ، عزیز


این غم دلتنگی کوتا کن ، عزیز


توگل ومن خار ، بوته ات


دست نا اهلان کوتاکن ، عزیز


من که دلتنگ نغمه های ، بلبلم


نغمه هایش میدهد ، ندا از دلم


خسته وتب آلودم ، بی تومن


فاسد و بیهوده میشم ، بی تومن


چشم تو گلخانه و ، من باغبان


مستم و پیشت ، هویدا شدم


شب گذاشت وصبح ، رسواشدم


باهمه بی کسی بیکس نشد ، هرگزغلام


درشب دلواپسی ستار و ، یلدا شدم


 


 


غ..ر..آ