دلسا آخرین پستهای وبلاگها

چه کژتابانه می خواهمت، ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری...

پست چه کژتابانه می خواهمت، ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.چه کژتابانه می خواهمت، ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری...

درخواست حذف اطلاعات

برای منی که کژتابم زندگی تعریف دیگری دارد: دل کندن.

همیشه و همواره، در هر مقطع از زندگی ام انسان هایی را از دست داده ام که بیشتر هز همه دوست شان می داشتم. و همه را هم تنها به یک دلیل: کژتاب بودن.

نمی دانم آن قدر بداخلاق بوده ام تنها شده ام، یا آن قدر تنها بوده ام بداخلاق شده ام. اما تنها یک چیز مسلم است... همه مرا بداخلاق می دانند. حتی در مواقعی که بداخلاقی نمی کنم. حتی وقتی دارم شوخی می کنم. حتی وقتی دارم زندگی خودم را می کنم.

خلاصه اش این که خیلی ها را من در این زندگی از دست داده ام که دوست شان می داشتم از صمیم قلب. خلاصه اش این که دلم برای تک تک شان تنگ شده. تنگ می شود.


کسی می داند چرا من خار دارم؟!