دلسا آخرین پستهای وبلاگها

سکوت تمنا

پست سکوت تمنا نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.



سکوت تمنا

درخواست حذف اطلاعات

در زمانه ای که همه برای خواستن فریاد میزنند

من  برای نخواستن فریاد تلاش میکنم

تلاش برای نخواستن سخت تر از خواستن ها و داشتن هاست

بعد از هر رسیدنی، تمنا خاموش میشود

اما چه چیزی میتواند ندای تمنا و خاموشی بعد از آنرا در یابد

هیچ بدنبال هیچ است اینجا

2.34 بعد از ظهر

سه شنبه