دلسا آخرین پستهای وبلاگها

دانلود, تحلیل, فضاهای, بی دفاع شهری، پاورپوینت

پست دانلود, تحلیل, فضاهای, بی دفاع شهری، پاورپوینت نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.دانلود, تحلیل, فضاهای, بی دفاع شهری، پاورپوینت

درخواست حذف اطلاعات
دانلود تحلیل فضاهای بی دفاع شهری، پاورپوینت

تاریخ ایجاد 12/02/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 39 اسلاید قیمت: 5900 تومان تعدادمشاهده 2


عوامل متعددی در وقوع و گسترش خشونت موثر هستند. یکی از این عوامل، فضاهای بی دفاع شهری یا جرم خیز است. فضاهای بی دفاع یا جرم خیز دارای ویژگی های بسیاری هستند که در دو دسته فیزیکی و اجتماعی قابل تفکیک بوده، سبب مستعد شدن فضاها برای وقوع خشونت می شوند. از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی های فیزیکی و از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناسی و روان شناسی، ویژگی های اجتماعی بیشتر در مستعد کردن فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند.

در این بخش پاورپوینتی با موضوع و عنوان پاورپوینتی فضاهای بی دفاع شهر برای دانلود قرار داده شده است. این پاورپوینت در 39 اسلاید تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از اسلایدهای نمونه آن آورده شده است.

فهرست مطالب:
• ساختار کار
• طرح موضوع و مسئله
• تعاریف مختلف از فضا
• مفهوم فضای شهری
• انواع فضاهای شهری
• اجزا کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری
• مولفه های فضای شهری
• فضاهای عمومی شهری
• خصیصه ها ی واجد ارزش
• کیفیت فضای شهری
• فضای بی دفاع
• زمینه های تاریخی شکل گیری مفهوم فضای بی دفاع
• ارائه راهکارهایی به منظورجلوگیری از ایجاد فضای بی دفاع
• نمونه موردی
• اصول راهبردی مداخله
• راهکارهای مداخله در معماری و شهرسازی قدیم
• جمع بندی و نتیجه گیری
• منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
مفهوم فضای شهری ,• انواع فضاهای , شهری ,• اجزا کالبدی , تشکیل دهنده , فضای شهری ,• مولفه ,فضای شهری ,• فضاهای , عمومی شهری ,• خصیصه ها ,واجد ارزش ,• کیفیت فضای شهری ,• فضای بی دفاع ,• زمینه های تاریخی , شکل گیری , مفهوم فضای بی دفاع,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی کاربردهای gis در حوزه عملکرد شهرداری و مدیریت شهری، پاورپوینت
دانلود بررسی مدیریت شهری و خدمات شهری، پاورپوینت
دانلود بررسی فضاهای بی دفاع شهری، پاورپوینت
دانلود بررسی سیستم های هوشمند حمل و نقل(its)، پاورپوینت
دانلود بررسی اصول و مبانی شهرسازی، پاورپوینت
دانلود بررسی توسعه شهری و چگونگی برنامه ریزی برای اقشار زیر خط فقر سکونتی، پاورپوینت
دانلود بررسی ساخت و تقسیمات شهری و جایگزینی عناصر شهری، پاورپوینت
دانلود بررسی برنامه ریزی مجتمع های زیستی، پاورپوینت
دانلود بررسی مسکن، مهمترین عنصر سازندة شهرها، پاورپوینت
دانلود بررسی ارزیابی چالش ها و ظرفیت های مدیریت شهری در ایران، پاورپوینت
دانلود بررسی شهرسازی اصفهان، پاورپوینت
دانلود بررسی رسانه های الکترونیک در مدیریت شهری، پاورپوینت
دانلود تحلیل آشنایی با سند توسعه و عمران منطقه، پاورپوینت
دانلود تحلیل مدیریت شهری و رویکردها، پاورپوینت
دانلود تجزیه و تحلیل مکتب اصفهان در شهرسازی، پاورپوینت