دلسا آخرین پستهای وبلاگها

وبلاگ واحد آموزش الکترونیک

مطالب وبلاگ وبلاگ واحد آموزش الکترونیک با درج لینک مستقیم منبع آن در وب سایت مرجع.برنامه تشکیل دوره پرانایاما

درخواست حذف اطلاعات

جلسه شماره 1 - روز یکشنبه 15 تیر تشکیل شد . برای دانلود اینجا کلیک کنید .

جلسه شماره 2 - روز یکشنبه 22 تیر تشکیل شد . برای دانلود اینجا کلیک کنید .

جلسه شماره 3 - روز یکشنبه 29 تیر تشکیل شد . برای دانلود اینجا کلیک کنید .

جلسه شماره 4 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 5 مرداد تشکیل شود .

جلسه شماره 5 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 12 مرداد تشکیل شود .

جلسه شماره 6 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 19 مرداد تشکیل شود .

جلسه شماره 7 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 26 مرداد تشکیل شود .

جلسه شماره 8 - قرار است طیق روال هفتگی در روز یکشنبه 2 شهریور تشکیل شود .