دلسا آخرین پستهای وبلاگها

توضیحات کامل برای سیاره ی عطارد

پست توضیحات کامل برای سیاره ی عطارد نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.توضیحات کامل برای سیاره ی عطارد

درخواست حذف اطلاعات

درگاه:منظومه شمسی/خورشید و سیارات/۱

mercury in color - prockter07 centered.jpg

تیر یا عطارد (به انگلیسی: mercury) کوچکترین و نزدکترین سیاره به خورشید در منظومه خورشیدی است. سطح رو به خورشید سیاره تیر به دلیل نزدیکی به خورشید بسیار داغ است. رویه پشت به خورشید تیر نیز بسیار سرد است. سیاره تیر ماه ندارد. تیر، کوچک ترین سیاره منظومه خورشیدی است و همان گونه که یک رخ از کره ماه همیشه رو به زمین است، یک رخ از تیر نیز به حالتی ابدی رو به خورشید و رخ دیگر آن پشت به خورشید است. با وجود اندازه کوچک، سیاره تیر از میدان مغناطیسی نیرومندی برخوردار است. تیر تندروترین سیارهٔ منظومهٔ شمسی است که با سرعتی حدود ۴۷ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور می زند. از این رو سیاره ای گریزپاست که دیدنش آسان نیست و به همین دلیل است که شاید، ایرانیان باستان آنرا «تیر» نامیده و در یونان «مرکوری» یا «پیک خدایان» لقبش داده بودند.