دلسا آخرین پستهای وبلاگها

سناریوی سر سگ های جوشان!

پست سناریوی سر سگ های جوشان! نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.سناریوی سر سگ های جوشان!

درخواست حذف اطلاعات
مسئول آموزش با صدای بشّاش پشت تلفن سلام کرد و من با تصور اینکه میخواد بگه ثبت نام امتحان پره شروع شده مدارک بیارین،خیلی بشّاش تر حال و احوال کردم.گفت بعد امتحان پره تعطیل نیستین و باید بیاین کلاس نسخه نویسی و orderنویسی!!!! به مسافرتی که اونقدر براش برنامه ریزی کرده بودیم فکر میکردم و بهش گفتم"شیوه ی چشمت فریب جنگ داشت/ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم"!!!!! خندید و من تو دلم گفتم سر سگ توت(توی تو) بجوشه!