دلسا آخرین پستهای وبلاگها

????????ایــــنم مـــن بــاشم!!ایــن تــناقــض مــنو ســـاختــــهــــ

پست ????????ایــــنم مـــن بــاشم!!ایــن تــناقــض مــنو ســـاختــــهــــ نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.????????ایــــنم مـــن بــاشم!!ایــن تــناقــض مــنو ســـاختــــهــــ

درخواست حذف اطلاعات

هــــــــرکیــــ حــرفیــدنــمو دیـــد گــف
چـــقد شیــطونــی!!
هــرکیـــ عـــکســــمــو دیــــد گــــف
چــقد ارومـــــــی!!

یـــ تناقضع کــ مــنو ســاختـــع:)