دلسا آخرین پستهای وبلاگها

????????????????????یـــ دعـــــــــــــــــا میــــــــکنم بلــــــــــــــــــــــــند بگو عااامیــــــــــــــــــــــــــــن

پست ????????????????????یـــ دعـــــــــــــــــا میــــــــکنم بلــــــــــــــــــــــــند بگو عااامیــــــــــــــــــــــــــــن نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.????????????????????یـــ دعـــــــــــــــــا میــــــــکنم بلــــــــــــــــــــــــند بگو عااامیــــــــــــــــــــــــــــن

درخواست حذف اطلاعاتخــــدایـــــــــــــــا


بـــ ایـــــن پســـــرا عقل ندع بـــزا بخندیم


عامـــــــــــــــــــــــــین!!بــ این تشنج مغزی هم همینایی ک با کاغذ کشیدع رو بدع


گناه دارع دست خودش نی!!پسرع دگ


#بیان چــ سوت و کور شدع:)/