دلسا آخرین پستهای وبلاگها

انواع بذر

پست انواع بذر نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.انواع بذر

درخواست حذف اطلاعات

 بذر به چکیده از گیاهان مورد اعتنا در کشاورزی و باغبانی گفته میگردد که قدرتمند است به انتشار و تولید مثل آن گیاه سبب ساز شود . در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از به عبارتی گیاه را ایجاد کند بذر می گویند .

بذر ساخت شده از راه جنسی تخم گیاه است و از خط مش غیر جنسی از طرق باززایی، ریزم، استولون، سوخ (پیاز) و . . . است .

عدم اعتنا در تهیه و تنظیم و خرید بذر، کار ایجاد را با شکست مواجه می نماید هزینه ای که یک کشاورز در طول عملیات کاشت، داشت و برداشت اعم از هزینه کارگر، آب، کود و سم باید بپردازد احتمال دارااست به صد برابر قیمت بذر برسد، از طرفی چناچه به هر کدام از این عوامل خاطره شده اعتنا کمتری شود ساخت جنس به به عبارتی میزان کم توجهی پایین می آید البته عدم اعتنا در تهیه و تهیه و تنظیم و خرید بذر ممکن می باشد به نابودی و یا این که قابل به کارگیری نبودن کل محصول تمام شود . در حالتی که سزاوار ترین قطعه زمین برای کاشت در نظر گرفته شود و بیشترین حفظ در داشت و برداشت به کار آید اما از بذر با خصوصیت ها خوب استفاده نشود کار تولید با ناکامی رو به رو می گردد .

مکانیزه شدن کاشت و برداشت کالا با ماشین های برداشت و قضیه جنگ با آفات و امراض و کم آبی، بنگاه های تولید بذر را برآن داشته می باشد تا بذر های خویش را متناسب با مراد های تکنولوژی جدید بذرهای با ویژگی ها پا کوتاه، پا بلند، ناچیز کالا پر کیفیت، مالامال فرآورده کم کیفیت، مقاوم به امراض و آفات، رنگ ها و مزه های مختلف ساخت نمایند و به همین علت بذرهای عالی پاره ای گران میباشند که ولی ارتقاء کارایی و بالا بودن کیفیت کالا هزینه را جبران می نماید .

درشتی بذریک عدد از عامل ها مرغوبیت بذر شناخته گردیده می باشد آزمایش قیمت بذر اولین آرم های ارزش بذر از جرم هزار دانه، رایحه و رنگ در گروه بذر مشخص می شود . همینطور بذر باید کاملا رسیده و مواد غذایی لازم را برای جنین یار داشته باشد . نماد ها دیگر بذر عالی را می بضاعت و توان از آزمایش های بعدی انتخاب کرد . از پاراگراف عامل ها مرغوبیت بذر، قوه و بضاعت نامیه بذر می باشد که عبارت میباشد از درصد بذرهایی که جوانه زده و سبز می شود . توان نامیه و سرعت جوانه زنی بذر را می بضاعت و توان با شمارش درصد بذر های سبز گردیده در یک زمان دوران مشخص به تیتر مثال 10 تا 15 روز گزینش کرد . گزینش قوه نامیه بسیارساده می باشد و با وسایلی مثل پارچه مرطوب، ورقه کم آب کن و غیره تعداد معینی برای نمونه 10 یا 100 عدد بذر را در دمای اتاق سبز می کنند و درصد آن را گزینش می نمایند .

قوه نامیه بذر بستگی به عامل ها ذیل دارد: - وزن هزار دانه ( درشتی یا این که ریزی بذر) اکثر زمان ها مشاهده می شود که بذرهای ریز و ضعیف در گروه ای از بذر مشخص، دارای قوه نامیه کمتری می باشد و بوته های ضعیف متاع کمتری ساخت می کند . بدین ترتیب درشتی بذر یک عدد از استدلال ها مرغوبیت بذر شناخته گردیده می باشد و در آزمایشگاه با شمارش هزار دانه از بذر و وزن کردن آن درشتی بذر را مشخص می کنند .

-سن بذر ارتباط سن بذر با قوه نامیه به این صورت می باشد که هر قدر فاصله مدت برداشت تا افشاندن به عبارتی بذر بیشتر باشد، حتما قوه نامیه بذر کمتر خواهد بود . اما در صورتیکه بذری در موقعیت آب و هوایی مساعد ایجاد شده باشد و آلوده و کثیف و آلوده و کثیف به آفات و امراض نباشد و در حالت انبار مناسب یعنی در محفظه سرد و خشک نیز مراقبت گردیده باشد می تواند بر حسب مدل بذر، مدت هنگامی از 1 تا 8 سال قوه نامیه خویش را نگهداری نماید .

-خلوص بذر بذر مرغوب و با کیفیت باید تمیز و عاری از مواد خارجی باشد . معمولا همپا با بذر مواد فرنگی از قبیل: کاه، شن، بذر علف های هرز و بذر مدل های دیگر یافت می شود که این اندازه نباید بیش از حد استاندارد باشد .

-خلوص ژنتیکی بذر بسیاری از سبزی ها به راحتی با انواع نامرغوب و یا این که اتومبیل تلقیح می شوند و خواص و مرغوبیت خود را از دست می دهند .

-سلامت بذر سلامت و مقاوم بودن بذر یکی دیگر از خصوصیات بذر مرغوب می باشد و می بایست از بذرهای مقاوم و ضدعفونی شده برای افشاندن به کارگیری کرد . رنگ، در صد رطوبت، عطر و درخشندگی بذر از استدلال ها دیگری می باشند که می توان و توانایی به کمک آن ها بذر مرغوب را تشخیص بخشید .

بذرمرغوب و با کیفیت می بایست تمیز و عاری از مواد فرنگی باشد توصیه های لازم برای تهیه بذر مرغوب و با کیفیت 1- دیده گردیده است که هنگام کنترل مزرعه، درصورت وجود علف هرز، برخورد جدی با پیمانکار به کار نمی آید و عنوان می کنند که هنگام برداشت، علفهای هرز برداشت نخواهدشد و یا به عذروبهانه کنترل نهایی بذور برداشت شده توسط اداره کنترل و گواهی بذر جدیتی در پاک نمودن مزرعه به عمل نمی آید که این ریسک به زیان فرآیند تولید بذر منتهی می گردد .

2- پس از صدور گواهی مزرعه عملیات برداشت نیز پایین بررسی مستقیم قرارگیرد تا با به کار گیری از ابزار و ماشین های غیر مناسب از پاراگراف کمباینهای گندم بذر نامرغوب تهیه نشود .

3- پس از خرمن کوبی و تأیید نهایی بذر از سوی مرکز کنترل و گواهی بذر، فورا بذور به انبارهاحمل و در شرایط مناسبی انبار گردد .

4- کوشش شود تا با ایجاد انگیزه های مادی و ایجاد جاذبه اقتصادی و فراگیری پیمانکاران رضایت و مهارت آن ها برای تولید بذر مهیا گردد .