دلسا آخرین پستهای وبلاگها

بترس از زمانی که مردی بگرید...

پست بترس از زمانی که مردی بگرید... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.بترس از زمانی که مردی بگرید...

درخواست حذف اطلاعات

بهدادم و افتاده ام از کینه ی ژوری

در ورطه ی بی رحمی امّا و اگرها

"طائف"

3