دلسا آخرین پستهای وبلاگها

✅شیوه صحیح انتقاد کردن ازهمسر

پست ✅شیوه صحیح انتقاد کردن ازهمسر نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.✅شیوه صحیح انتقاد کردن ازهمسر

درخواست حذف اطلاعات

1⃣ زمان انتقاد :

زمانی انتقاد کنید که همسر ، آمادگی روحی و ذهنی لازم برای شنیدن انتقاد را داشته باشد.


2⃣ مکان انتقاد :

هیچگاه در جمع ، انتقاد ، نکنید.


3⃣زبان انتقاد:

با رویی گشاده و گفتاری دوستانه و لحنی مهربانانه ، انتقاد کنید.


4⃣انتقاد غیر مستقیم:

تا حد ممکن انتقادها را به صورت غیرمستقیم بگویید.


5⃣میزان انتقاد:

انتقادهای پشت سرهم موجب می شود که همسرمان احساس کند ما فردی عیب جو هستیم و فقط به دنبال نقص های او می گردیم.


6⃣گفتن خوبی ها در کنار عیب ها:

باید ، پیش و پس هر عیبی ، خوبی های همسرمان را هم بهش یادآوری کنیم.


7⃣قالب انتقاد:

گاهی می توان در قالب یک نامه یا پیامک ، انتقاد کنید.


8⃣نیت انتقاد:

انتقاد ، تنها و تنها باید برای اصلاح عیب همسر ، بیان شود.


9⃣حفظ حریم خصوصی:

نباید انتقاد از یک فرد را به کسی دیگر به جز خود او گفت.


عیب جویی،ممنوع:

انتقاد به معنای ذرّه بین به دست گرفتن و به دنبال عیبهای همسر گشتن ، نیست.


زمینه سازی برای شنیدن و پذیرش انتقاد :


سعی کنید خود به آنچه که از همسرتان می خواهید ، عمل کنید.

سخنان مقدماتی برای ورود به انتقاد ، خیلی مهم است.


سایت همسریابی همسریابی دائم سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی، سایت صیغه صیغه یابی صیغه یابی صیغه یابیhttp://yekkamand.ir/ سایت همسریابی موقتhttp://www.p30far30.ir موقتhttp://www.v55.ir/