دلسا آخرین پستهای وبلاگها

????ماهیت رابطه زن و مرد با هم، هیچ ارتباطی با رابطه مادر و فرزندی ندارد.

پست ????ماهیت رابطه زن و مرد با هم، هیچ ارتباطی با رابطه مادر و فرزندی ندارد. نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.????ماهیت رابطه زن و مرد با هم، هیچ ارتباطی با رابطه مادر و فرزندی ندارد.

درخواست حذف اطلاعات


در رابطه میان زن و مرد،برابری و آزادی و رابطه جنسی وجود دارد که نیازِ یکی به دیگری به دلیل زنده ماندن نیست.


اما در رابطه ای که شما با فرزندتان دارید، دو انسانِ نابرابر، یکی محتاج که دیگری میتواند احتیاجِ آن یکی را برآورده کند، و ریشه و هدفِ جنسی ندارد.


بنابراین همه احساس ها یکی نیستند.اما زمانیکه به عشق میرسیم، عشق یکه خواه است.


شما تمامی فرزندانتان را دوست دارید اما نمیتوانید در آنِ واحد عاشق چهار تا زن یا چهار تا مرد باشید.


اینها دو چیز کاملا متفاوت و مختلف است.


من عشق را فقط و فقط برای رابطه زن و مرد میدانم، روابط دیگر باید نام دیگری داشته باشند.