دلسا آخرین پستهای وبلاگها

حسينيه صاحب الزمان(عج)

مطالب وبلاگ حسينيه صاحب الزمان(عج) با درج لینک مستقیم منبع آن در وب سایت مرجع.مراسم شب نوزدهم ما مبارک رمضان 1435

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب نوزدهم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه اولین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء هجدهم) توسط برادران هیئتی از ساعت 18 الی 19:30

- صرف افطار روزه داران بر سر خوان و نعمت حضرت علی (ع)


مراسم شب نوزدهم ما مبارک رمضان 1435

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب نوزدهم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه اولین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء هجدهم) توسط برادران هیئتی از ساعت 18 الی 19:30

- صرف افطار روزه داران بر سر خوان و نعمت حضرت علی (ع)


مراسم شب بیست و یکم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب بیست و یکم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه دومین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء بیستم) توسط برادران هیئتی از ساعت 19 الی 20:30

- همزمان با نوای ملکوتی اذان مغرب صرف افطار روزه داران

- برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حاج آقا علی ثابتی


مراسم شب بیست و یکم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب بیست و یکم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه دومین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء بیستم) توسط برادران هیئتی از ساعت 19 الی 20:30

- همزمان با نوای ملکوتی اذان مغرب صرف افطار روزه داران

- برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حاج آقا علی ثابتی


مراسم ویژه سومین شب از لیالی قدر

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب بیست و سوم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه سومین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء بیستم) توسط برادران هیئتی از ساعت 19 الی 20:30

- همزمان با نوای ملکوتی اذان مغرب صرف افطار روزه داران


مراسم ویژه سومین شب از لیالی قدر

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با شب بیست و سوم ما مبارک رمضان 1435 ه . ق مراسم ویژه سومین شب از لیالی قدر در حسینیه صاحب الزمان (عج) به شرح ذیل برگزار گردید.

- جزء خوانی کلام الله مجید (جزء بیستم) توسط برادران هیئتی از ساعت 19 الی 20:30

- همزمان با نوای ملکوتی اذان مغرب صرف افطار روزه داران