دلسا آخرین پستهای وبلاگها

امروو

پست امروو نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.امروو

درخواست حذف اطلاعات

امروو هرکی اومد قشنگگگگ رید تو اعصابمم


کسخولااا ...


اون پسرع کیری هم کع دگ ول کن نی!! واس خودش میبرع میدوزع!!اخععع کسکش من با تو چیکا دارم !!ساعت سع اس میدع و هرچی دلش میخاد میگع


دگ خعلی رو مخعع بخاطر فامیلیتی کع داشتیم مراعتشو میکردم ولی این انتر از این حرفاس!!واقعن بعضیارو بیشتر از کوپنشون تحویل بگیری دور بر میدارن ....


امرو اردوگاه بودیم ...اگ اولشو فاکتور بگیرم ک هاشمی کیریش کرد اخراش خوب بود


ولی اومدم خونع مامانم قشنگگگگ دستشویی یـ هفتع ای رو رو اعصابم خالی کرد!!هووف دگ اعصاب معصاب تعطیلمم خداروشکرر :///