دلسا آخرین پستهای وبلاگها

تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سر

پست تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سر نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سر

درخواست حذف اطلاعات


تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون

تاثیر-زمان-تمرین-صبح-و-عصر-بر-تغییرات-برخی-ایمونوگلوبولین-های-سرم-و-پاسخ-هورمونهای-تستوسترونچکیده:هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل igm,igg و iga و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب ...دانلود فایلتستوسترون"/>