دلسا آخرین پستهای وبلاگها

درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

پست درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

درخواست حذف اطلاعات

 


 تعداد صفحات: 26     کد محصول :8366      حجم فایل:366 kb      نوع فایل :ms-word 
درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعتفرمت فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل


قسمتی از فایل


نام فایل:درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت


 


محتوای گزارش درس پژوهی سوم ابتدایی خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.به قرار زیر است :
عنوان درس پژوهی


فصل اول


مقدمه


تعیین مساله و انتخاب موضوع


بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی


تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب ریاضی درس خواندن ساعت


جدید و علمی بودن مسئله


فصل دوم


تعیین راهکارها در راستای حل مسئله


بیان دلیل راهکار انتخابی


گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختی


توجه به تفاوت های فردی


معنادار کردن یادگیری


توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی


همراه نمودن دانش آموزان در ساخت وسایل و دست سازه های آموزشی


روش های نوین تدریس


تداعی معنا (تصویر سازی ذهنی)


بهره گیری از ارزشیابی به گزارش درس پژوهی سوم ابتدایی خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.تدریس


تعیین فعالیت های متناسب با راه کار


تعیین نقش و وظایف اعضا


استفاده از افراد پایه مختلف در انتخاب اعضای تیم


برنامه تشکیل جلسات


جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی


طرح درس شماره یک


طراحی آموزشی بر اساس الگوهی پیش سازمان دهنده (اجرای چهارم)


فصل سوم


ارائه طرح طرس


کیفیت اجرا


باز اندیشی


فصل چهارم


طرح درس اصلاح شده 2


فرایند درس پژوهی


ارایه پیشنهادات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه توجیهی )


فصل پنجم


اجرا وباز اندیشی 2


نتایج ویافته ها


بحث ونتیجه گیری


پیشنهادات


محدودیت ها


منابع وماخذ


پیوست هابرای گزارش درس پژوهی سوم ابتدایی خواندن ساعت به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.و دریافت درس پژوهی معلم سوم ابتدایی از لینک خرید استفاده نمایید.


لینک دانلود:


درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت


درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت