دلسا آخرین پستهای وبلاگها

درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی

پست درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی

درخواست حذف اطلاعات
  تعداد صفحات: 25     کد محصول :8365      حجم فایل:146,5 kb      نوع فایل :ms-word 
درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسیفرمت فایل ورد و قابل ویرایش


تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل


قسمتی از فایل


نام فایل:درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی


 


معرفی :
درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، 
فهرست مطالب در زیر آمده است :فهرست
چکیده
مقدمه :
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع :
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی :
اهداف کلی :
هدف درس پژوهی :
حیطه عاطفی :
ویژگی های طرح درس ( سناریو )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس :
طرح درس
تدریس اول :
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس :
محاسن تدریس :
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
راهبرد فعالیت محور
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
• امکانات مورد نیاز گروه :
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :
لینک دانلود:


درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی


درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی موضوع اشکال هندسی