دلسا آخرین پستهای وبلاگها

به هم ریخته ام...

پست به هم ریخته ام... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.به هم ریخته ام...

درخواست حذف اطلاعات

به هم ریخته ام...

حرف هجران شده بسیار به هم ریخته ام

باز از دوری دلدار به هم ریخته ام


کاش ای کاش فقط نیمه نگاهی می کرد

به منِ عاشق بیمار ... به هم ریخته ام


به گمانم پسر فاطمه با من قهر است

نشدم لایق دیدار به هم ریخته اممن آلوده فقط لاف زدن را بلدم

این چنین می کنم اظهار: به هم ریخته ام