دلسا آخرین پستهای وبلاگها

گزارش نقد حکمرانی آموزش 2030 (گزارش کامل)

پست گزارش نقد حکمرانی آموزش 2030 (گزارش کامل) نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.گزارش نقد حکمرانی آموزش 2030 (گزارش کامل)

درخواست حذف اطلاعات

گزارش رسمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نقد حکمرانی آموزش 2030 با تمرکز بر سند چارچوب اقدام پاریس 2015 منتشر شد.

آنچه در این گزارش می خوانیم:

حکمرانی چیست؟

ماهیت اسناد بین المللی

از دستورکار جهانی ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار تا سند ملی آموزش ٢٠٣٠ جمهوری اسلامی ایران

حکمرانی آموزش ٢٠٣٠

ضعف ها و خلاهای داخلی

دستورکار آتی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران

عرف سازی آموزش ٢٠٣٠ از زاویه حقوق بین الملل

تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : عدالت به مثابه برابری

تحلیل های موضوعی از سند آموزش ٢٠٣٠ : آموزش فراگیر

جریان شناسی تاریخی آموزش ٢٠٣٠

برای دریافت مطالب بیشتر در خصوص حکمرانی آموزش 2030 به این کانال تلگرام مراجعه فرمایید:


https://t.me/governance2030 کانال حکمرانی آموزش 2030