دلسا آخرین پستهای وبلاگها

روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر

مطالب وبلاگ روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر با درج لینک مستقیم منبع آن در وب سایت مرجع.اخبار همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستردر خبر گزاری ها وسایت ها

درخواست حذف اطلاعات
سایت دانشگاه پیام نور استان : خبر همایش 93 در سایت دانشگاه پیام نور استان آذر بایجانشرقی

خبرگزاری شبستان : مصاحبه دکتر غنی زاده با خبرگزاری شبستان در خصوص همایش بین المللی

سایت فرمانداری شبستر: برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

سایت گلشنراز : همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر برگزار می شود

سایت دانشگاه : برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

سایت مطالعات وپژوهش های علوم میان رشته ای درباستان شناسی ُ هنر ومعماری سومین همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

وبلاگ اختصاصی همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستر: همایش بین المللی

سایت آذرقلم : سایت خبری آذرقلم | همایش بین المللی «انسان وهویت های فراموش ...

آسا نیوز: برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

ویکی تز : سومین همایش انسان وهویت های فراموش شده - اسفند 93

انجمن علمی بخش تاریخ دانشگاه شیراز - همایش بین المللی ...

همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - تبریز بیدار


اخبار همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستردر خبر گزاری ها وسایت ها

درخواست حذف اطلاعات
سایت دانشگاه پیام نور استان : خبر همایش 93 در سایت دانشگاه پیام نور استان آذر بایجانشرقی

خبرگزاری شبستان : مصاحبه دکتر غنی زاده با خبرگزاری شبستان در خصوص همایش بین المللی

سایت فرمانداری شبستر: برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

سایت گلشنراز : همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر برگزار می شود

سایت دانشگاه : برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

سایت مطالعات وپژوهش های علوم میان رشته ای درباستان شناسی ُ هنر ومعماری سومین همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

وبلاگ اختصاصی همایش بین المللی دانشگاه پیام نور مرکز شبستر: همایش بین المللی

سایت آذرقلم : سایت خبری آذرقلم | همایش بین المللی «انسان وهویت های فراموش ...

آسا نیوز: برگزاری همایش بین المللی در دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

ویکی تز : سومین همایش انسان وهویت های فراموش شده - اسفند 93

انجمن علمی بخش تاریخ دانشگاه شیراز - همایش بین المللی ...

همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - تبریز بیدار