دلسا آخرین پستهای وبلاگها

کلماتش تاریخم را دگرگون می کند...

پست کلماتش تاریخم را دگرگون می کند... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.کلماتش تاریخم را دگرگون می کند...

درخواست حذف اطلاعات


مرا به رقص می آورد و به من میشنواند

کلماتی که مانندشان کلماتی نیست

می گیردم از زیر کتف هایم و تا نشستِ ابرها مرا به پرواز در می آورد.

باران سیاه در چشمانم می بارد؛ رگبار، چه رگباری...
با خود می بردم، می بردم تا عصر ایوان های پُر گل
و من در دستانش کودکی ام،

پری هستم که نسیم می برد.

برایم هفت ماه می آورد و سبدی از غزل
هدیه اش خورشید، هدیه اش تابستان و گروه پرستوها
می گوید بهترین ش منم،

برابرم با هزاران هزار ستاره

که من گنجم و از من زیباتر ندیده در تمام نگاره ها...

از شیداییِ آنچه می گویدم، رقص گه و رقص را می فراموشم

کلماتش تاریخم را دگرگون می کند، به آنی از من زن می سازد
از خیال کاخی می سازدم،

که جز به آنی ساکنش نیستم
برمی گردم،
برمی گردم به میز تحریرم،

هیچ با من نیست،


جز کلمات...


{ نزار قربانی }


+{majida el roumi - kalamat }