دلسا آخرین پستهای وبلاگها

ظاهربین

پست ظاهربین نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.ظاهربین

درخواست حذف اطلاعات

در ظواهر چیزهای پنهانی هست. توجه کردن به ظواهر به اندازه ی بی توجهی به آن مهم است.

آناتومی افسردگی / محمد طلوعی / 286 ص