دلسا آخرین پستهای وبلاگها

آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود!

پست آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود! نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.آتش بگیری تا که ببینی چه می کشم احساس سوختن به تماشا نمی شود!

درخواست حذف اطلاعات

زندگی ما همش سوختن بود گاهی چنان سرد که تا مغز استخوانمان سوخت گاهی چنان داغی به دل که تا عمق وجودمان....