دلسا آخرین پستهای وبلاگها

خاطره با هرچه خاطره...

پست خاطره با هرچه خاطره... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.خاطره با هرچه خاطره...

درخواست حذف اطلاعات

بهار خاطره، باران خاطره، درخت خاطره، گل خاطره، پارک خاطره، خیابان خاطره، سرد خاطره، گرم خاطرع، شب خاطره، روز خاطره، گریه خاطره، خنده خاطره.... لعنت به خاطره که با کور و کر زندگی کنی تا مبادا چیزی تو را پرت کند به گذشته! باید در خودت فرو بروی که خیابان، که عطر، که پارک، که موسیقی، که رنگ، که مکان، که هر چه هست هوش از سر نبرد میان خاطره....