دلسا آخرین پستهای وبلاگها

پاسخ به سوالات برنامه نویسی | خواندن و نوشتن فایل بهمراه progressbar

پست پاسخ به سوالات برنامه نویسی | خواندن و نوشتن فایل بهمراه progressbar نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.پاسخ به سوالات برنامه نویسی | خواندن و نوشتن فایل بهمراه progressbar

درخواست حذف اطلاعات

سوال مطرح شده در تاریخ 27/01/1397 توسط سرکار خانم مریم چشم نگار:
سلام، خیلی اتفاقی بعد از کلی این ور اونور رفتن به وب شما رسیدم،
اهل سوال پرسیدن هم نیستما منتهی دیدم بقیه هم پرسیدن منم میپرسم و امیدوارم که جواب هم بگیرم.
یه تکه کد نیاز دارم که با اون بتونم یک فایل رو از محلی به محل دیگه ای کپی کنم، توابع کپی هست ولی من میخوام میزان کپی شدن فایل رو هم ببینم، یعنی چقدر از کپی گذشته و چقدرش باقی مونده.
خلاصه ممنونم؛پاسخ کارشناس: باعرض سلام و ادب و احترام
یک نمونه بسیار ساده از برنامه مورد نظر

imports system.io

public class form1
dim bf() as byte = {}
dim pth as string = "d:\a.mp4"
dim dis as string = "j:\b.mp4"


private sub button1_click(byval sender as system.object, byval e as system.eventargs) handles button1.click
bf = file.readallbytes(pth)
progressbar1.maximum = bf.length
end sub

private sub button3_click(byval sender as system.object, byval e as system.eventargs) handles button3.click
dim sw as io.streamwriter = new streamwriter(dis, false)
progressbar1.value = 0
for each i in bf
application.doevents()
sw.write(i) : progressbar1.value += 1
next
sw.close()
end sub
end class