دلسا آخرین پستهای وبلاگها

تار و مار

پست تار و مار نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.تار و مار

درخواست حذف اطلاعات


مَنی سیل اویده مِنِ مالِمُو همه چینه شسته ز چال و بُهُو...هو که ایخو با بغض مو سر کنهدِلُم ایخو هَرسامه باور کنه...دَلُم سوسه ایلم ز یک تار و مارهتو بِنیَه که هر که به زیر یه ستارهاخوم تش بیفته به بخت سیاهماگوی هیشکی وا هیشکی کاری نداره...نه مالی به رَه رِهنه مَشکی به دارهنه خانی اوید ونه خانی سواره...ددرگل ندونن چِطَو کیل بِپِینِننه کریل ندونن به کَوگُو بچینِن...دی زنگل لچک ری چَکاسُو ندارنپیایل خَوَر ز کَساسُو ندارن...اگوی باد اوی بُرد رسمه قدیمهچی شوگارمو، حال و بال مو شیمه...گوویل ندارن تعصب گوونهچه زید گم کنن قَورِ دا و بَوونه...کوچیرُو اوین گپ، و گپو کوچیرنکه شیرون جنگی، به غربت اِمیرن...دلم سوسه ایلُم ز یَک تار و مارهتو بِنیَه که هر که به زیر، یه ستارهاخوم تش بیفته به بخت سیاهماگوی هیشکی وا هیشکی کاری ندارهنه مالی به ره رهنه مشکی به دارهنه خانی اویدهنه خانی سواره
ترانه سرا: آمنه نقدی پور


شعری با گویش بختیاری