دلسا آخرین پستهای وبلاگها

تیمارستان ...

پست تیمارستان ... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.تیمارستان ...

درخواست حذف اطلاعات

در من یک تیمارستان وجود دارد


یک تیمارستان با هفتاد تختخواب


هفتاد تختخواب با هفتاد دیوانه


و سخت ترین کار دنیا را من میکنم


زمانی که از من می پرسند : خوبی ؟!


و من باید یک تیمارستان هفتاد تختخوابی را آرام کنم


 و با متانت صادقانه ای بگویم ...


" بله ، امروز خیلی خوبم "


 


.........................................