دلسا آخرین پستهای وبلاگها

برزخ ...

پست برزخ ... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.برزخ ...

درخواست حذف اطلاعات

به نظرم هیچوقت نباید پیش خودت فکر کنی که کسی را خیلی خوب میشناسی ، 


هر چند سال باشد ، هر چقدرهم از آشنایی ات گذشته باشد.


بعضی اوقات حرف های بعضی از آدم های درون زندگی مان اندازه ی موج انفجار یک بمب ما را موج زده میکنند


انقدری که پیش خودت بگویی حتما این آدم را هک کرده اند ، نه نه حتما هک کردنش ، امکان ندارد این همان آدم قبلی باشد !


میخواستم بگویمش که تورا به خدا کار را از اینی که هست خراب تر نکن ، 


این حرف هایی که نمیدانم داری از کجا می آوریشان را نصف کاره بگذارو فقط برو ، 


من تا همین جایش هم زیادی شنیدم ، اما موج حرف هایش نمی گذاشت حرف بزنم.


وفقط نگاهش میکردم ،


سخت ترین درک دنیا زمانی است که بین یک برزخ گیر میکنید.


برزخی که یک طرف ش دوست داشتنی ترین موجودی است که تا به حال میشناختی اش


و طرف دیگر دوست داشتنی ترین موجودی است که احساس میکنی هرگز نمیشناختی اش،


همین.
| پویان اوحدی |