دلسا آخرین پستهای وبلاگها

دوست داشتن تو ...

پست دوست داشتن تو ... نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.دوست داشتن تو ...

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتنِ تو ...


کشف یک قاره است، بی نقشه


سفر به آمازون است، بی اسلحه


رفتن به سیبری ست، بی پوست خرس...


دوست داشتن تو ..


عبور از رود نیل است بی قایق


نبرد در جنگ نُرماندی ست، بی سنگر


بودن در خط استواست، بی آب، بی غذا


دوست داشتن تو...


باز کردن شیر گاز است، به هنگام خواب


پریدن از پنجره ی طبقه ی پنجم یک خانه.


دوست داشتن تو...


دوئل است، بی آنکه بدانی رقیبت زودتر برگشته.
دوست داشتن تو ...


تیغ است


گذشتن از میدان مین.


دوست داشتن تو


قوطیِ کبریتبطری بنزین


یک بسته ی بزرگ قرص.
دوست داشتن تو


خطرناک است


کُشنده است


جان فرساست.
بگذار جور دیگری برایت بگویم؛


دوست داشتن تو


عبور یک اتوبوس از دره است، بی چراغ


بالا رفتن از صخره است، بی طناب.


دوست داشتن تو


گذشتن از مرز کشوری بیگانه است


بی آنکه حواسم به سرجوخه ها باشد


به برجک های دیدبانی


به تفنگ هایی که درست


پشت جمجمه ام را نشانه رفته اند
| بابک زمانی |