دلسا آخرین پستهای وبلاگها

کاردستی ساخت رحل قرآن - با مقوا

پست کاردستی ساخت رحل قرآن - با مقوا نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.کاردستی ساخت رحل قرآن - با مقوا

درخواست حذف اطلاعات

در صفحه ۴۹ کتاب قرآن کلاس اول دبستان از بچه های خواسته شده با کمک معلم و یا بابا و مامان خود، یک رحل قرآن درست کنند. و بالاخر کاردستی رحل عرفان با همکاری بابا آماده شد.

مرحله اندازه گیری و برش

ساخت رحل ۱

مرحله چسباندن و نقاشی

ساخت رحل ۲