دلسا آخرین پستهای وبلاگها

کاردستی ساخت رحل قرآن - با فیبر

پست کاردستی ساخت رحل قرآن - با فیبر نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.کاردستی ساخت رحل قرآن - با فیبر

درخواست حذف اطلاعات

عرفان بسیار ناراحت به خانه آمده بود و گله مند از یکی از بچه های کلاس شان که رحل مقوایی او را قبل از این که به دست معلم شان برسد، پاره کرده بود! حالا چرا؟ واقعاً نمی دانم! حال عرفان با دلی غم زده ولی امیدوار و مصمم برای تهیه یک رحل محکم تر دیگه. در نتیجه تهیه فیبر و ساخت یک رحل با فیبر و رنگ آمیزی آقا عرفان


اینم عکس تهیه رحل قرآن با فیبر

رحل با فیبر