دلسا آخرین پستهای وبلاگها

برآورده شدن آرزو!

پست برآورده شدن آرزو! نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.برآورده شدن آرزو!

درخواست حذف اطلاعات

بالاخره، تصمیم بر آن شد که آقای عرفان رو هم ببریم پیست تا دلی از عزا در آورد! لذا با بر و بچه های جلسه قرآن، عازم پیست شدیم. در راه هم عرفان اصرار به داشتن تیوپ داشت که موفق هم شدیم یک تیوپ برای ایشان اجاره کنیم، بعدش هم کلی سر اینکه تیوپ را برنگردانیم با ایشون بحث ها داشتیم و...

پیست

پیست

اینقدر به این بچه خوش گذشت که تا خود اصفهان، دائم ازمان تشکر می کرد.

اما یک اتفاق بد هم برای علیرضا افتاد، که خوشبختانه به خیر گذشته، فقط خراشی در گونه و روی سر او ایجاد شد.