دلسا آخرین پستهای وبلاگها

آینه را نگاه کن

پست آینه را نگاه کن نمایش داده شده از وبلاگ مرجع با لینک منبع.آینه را نگاه کن

درخواست حذف اطلاعات

آینه را نگاه کن ،


عمر عزیز می رود بی خبر چه بی صدا ،


نیست درآن به جز خوشی که ماند ه،


در خاطر ما 


آینه را نگاه کن ،


مباد !  مانی  بی خبر از گذر ثانیه ها 


به پشت سر نگاه کن ،


به پیش روی خویشتن ، بروزهای عمر خویش 


چه چیز داده ای ز،کف چه چیز مانده بهر تو 


آینه را نگاه کن ،


بخند بر گذشته ها 


امید را مده ز، کف در گذر ثانیه ها 


آینه را نگاه کن ، آینه را نگاه کن 


صدیقه اژ ه ای 


متخلص به شیدای اصفهانی               د  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی